prointerior.fi
Ammattilaisille suunnattu projekti- ja tilasuunnittelun esitekirjasto mahdollistaa yritysten tuoteluetteloiden ja -esitteiden selaamisen verkossa painotuotteiden tapaan. Palvelussa on yli 55 000 esitesivua.

Vetrospace Showroom Helsinki


Itälahdenkatu 22 B
00210 HELSINKI
Vetro Space pe­rus­tet­tiin vuon­na 2009, kun kolme ka­ve­rus­ta ha­lusi luoda toi­mis­to­ti­lois­ta en­tis­tä te­hok­kaam­pia. Ka­ve­ruk­sil­la on yli 30 vuo­den ko­ke­mus ti­la­rat­kai­sus­ta ja la­sis­ta, mikä näkyy myös yri­tyk­sen ni­mes­sä. ”Vetro” on ita­li­aa ja tar­koit­taa lasia. Vetro Spacen tar­koi­tuk­se­na on mah­dol­lis­taa jous­ta­via ja mo­ni­puo­li­sia ti­la­rat­kai­su­ja, jois­sa yh­dis­ty­vät lä­pi­nä­ky­vä lasi ja tilan te­ho­kas käyt­tö. ”We´ll get the most out of your space.” Vetro Spacen tuot­teet ovat suo­ma­lais­ta suun­nit­te­lua sekä tu­los­ta pit­käl­le vie­dys­sä tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä. Me toi­mi­tam­me tuot­teem­me luo­tet­ta­vas­ti sekä te­hok­kas­ti minne ta­han­sa. Sovi ta­paa­mi­nen kans­sam­me jotta voim­me yh­des­sä luoda par­haat rat­kai­sut on­gel­mii­si ti­la­suun­nit­te­lus­sa.
KuvastotVetrospace tuotteet
Tuotekuvasto
40 sivua

YhteyshenkilötToimialatPinnat ja rakenteet / tilaosat
• tilan jako-osat
• väliseinät
• lasiväliseinät
• erityisväliseinät ja seinäkkeet
• tilapinnat
• seinäpinnat
• sisäseinäpinnoitteet
• akustointilevyt
NumerotPuhelin : 050 - 521 9826
Sähköpostiosoitteet

Linkit

ToimipisteetVetrospace Oy Tehdas
Otto Korhosen Katu 1
20660 LITTOINEN
© PubliCo Oy | Pälkäneentie 19 A, 00510 Helsinki | Puh. (09) 686 6250