mainos_1086

Talotekniikka (turvatekniikka, kulunvalvonta)

Digiturvaa kiinteistöihin

IoT, tekoäly ja ennakoitavuus puhuttavat alan ammattilaisia - ja kaikessa toiminnassa korostuu käyttäjäkokemus

artikkelikuva: Digiturvaa kiinteistöihin

Kuva: AM Security Oy

Toiminnanjohtaja Joona Vuorenpää Finnsecurity ry:stä katsoo, että toimitila- ja kiinteistöturvallisuus on Suomessa keskimäärin hyvällä tolalla. ”Paloturvallisuusasioissa ja perinteisten avainjärjestelmien avainhallinnassa on edelleen ehkä eniten parannettavaa”, Vuorenpää toteaa.

Kestohaasteena on Vuorenpään mukaan yritysten henkilöstön turvallisuustietoisuuden parantaminen. ”Asioita pitää harjoitella säännöllisesti ja puutteet pitää korjata”, hän linjaa.

Turvallisuus on tänä päivänä enemmän ’digi’ kuin koskaan. Vuorenpää huomauttaa kuitenkin, että digitaalisuus on näkynyt eri järjestelmissä – tavalla tai toisella – jo vuosikymmeniä, nyt siitä vain välillä kohkataan ikään kuin tyystin uutena asiana.

”Digitalisaatio lähinnä helpottaa entisestään teknisten turvajärjestelmien hallintaa, valvontaa sekä eri aikakausien laitteiden yhteen sovittamista”, hän katsoo.

Yritysten ja eri organisaatioiden tahtotila satsata turvallisuustuotteisiin/järjestelmiin on toiminnanjohtajan mukaan hyvällä mallilla sekin.

”Katsomme, että halukkuus investointeihin on kasvava ja odotukset turva-alalla myönteiset. Viranomaissektori nähdään yhä tärkeämpänä asiakassegmenttinä.”

2020-luvulle käännyttäessä Vuorenpää uskoo, että tekoälyyn perustuvat järjestelmät yleistyvät ja fyysisen läsnäolon tarve vähenee. ”Tällöin valvontaa tehdään yhä enemmän etänä.”

kuva
Kuva: AM Security Oy

Avainturvallisuus avainasemassa

Projektipäällikkö Veli-Pekka Anttila AM Security Oy:stä pohtii, että toimitila- ja kiinteistöturvallisuuteen liittyvät elementit – kuten esimerkiksi kulunvalvonta, lukitukset ja opastaminen – ovat asioita, joihin on alettu kiinnittämään huomiota entistä enemmän. Parantamisen varaa on kuitenkin edelleen:

”Avainturvallisuuteen ja avainhallintaan pitäisi yrityksissä ja kiinteistöissä kiinnittää enemmän huomioita”, Anttila arvioi.

Haastepuolella Anttila pitää ongelmallisena sitä, että käyttäjän vastuu toimitilaturvallisuudesta on entistä korostuneempi, mutta halu investoida on pieni. Hänen mukaansa investointipäätös syntyy helpommin, mikäli konsepti ja tuote on riittävän simppeli.

”Kentällä on halukkuutta investoida yksinkertaisiin järjestelmiin, jotka ovat helposti hallittavia esimerkiksi mobiililaitteen avulla.” Luonnollisesti digitalisaatio tukee tätä muutosta: tekniikka on siirtynyt ja on siirtymässä enemmän verkkoon, jolloin käyttäjäystävällisyys ja nopeus on usein enemmän kuin puoli voittoa.

Digitalisaatio on tuonut uusia mahdollisuuksia muun muassa avainhallintaan. AM Security ‑konsernin uuden AM Avainhallinta-palvelun avulla avaintietoja, kuten palautuksia ja luovutuksia, pystytään seuraamaan pilvipohjaisesta käyttöliittymästä. Järjestelmästä pystytään tarkastamaan reaaliajassa, kenellä avaimet ovat hallussa sekä milloin avaimet palautuvat. Lisäksi esimerkiksi isännöitsijä pystyy tekemään avainluovutuspyynnön etänä selaimen kautta ja ilkivaltatapaukset on helpompi selvittää, kun pystytään järjestelmästä tarkastamaan myös jälkikäteen, kenellä kiinteistön avain tai kulkutunniste on tapahtumahetkellä ollut.

”Meidän odotuksemme alan kehityksestä 2020-luvulla liittyvät pitkälti esteettömyyteen ja avaimettomaan kulkuun”, toteaa Anttila.

Turvavalaistukseen uutta syvyyttä

Yksi kiinteistöturvallisuuden osa-alue, jota digitaalisuus vahvasti siivittää, on turvavalaistus. Toimitusjohtaja Teppo Haikonen Exilight Oy:stä uskoo, että turvavalaistuksen merkitys korostuu tulevaisuudessa yhä enemmän.

”Tässä kehityksessä laadukkaat ja teknisesti kehittyneet opaste- ja turvavalaisimet ovat ratkaisevassa roolissa.”

Haikosen mukaan joustavat järjestelmät helpottavat ja nopeuttavat valaisimien käyttöä ja huoltoa. ”Tärkeä tekijä on ennustettavuus, jolloin järjestelmä voi myös ilmoittaa tulevista huoltotarpeista.”

kuva
Kuva: Exilight Oy

Exilightin kehittämä EXIoT-järjestelmä tarjoaa asiakkaille vaihtoehdon siirtyä täysiveriseen digiaikaan IoT-ratkaisujen lisääntyessä. ”Teknologian kehittyminen itsessään antaa meille ja asiakkaillemme mahdollisuuden kehittää omia toimintojaan vastaamaan muuttuvia tarpeitaan parhaalla mahdollisella tavalla”, hän summaa.

Langaton valtaa alaa

Teemu Mykkänen Exilightista katsoo, että järjestelmän valvonta ja helppo asennettavuus ovat tänä päivänä jo liki välttämättömyys. ”Jos ajatellaan kehitystä 1980- ja 1990-luvuilta nykyaikaan, niin se on vienyt koko ajan kohti helppokäyttöisyyttä.”

Esimerkiksi yrityksen uusi EXIoT-järjestelmä mahdollistaa turvavalaistuksen suunnittelun langattomille laitteille ja tarjoaa käytännöllisiä uusia ominaisuuksia aina helposta asennettavuudestaan monipuoliseen langattomaan laitevalvontaan.

”Tulevaisuudessa sensorointia voi liittää järjestelmään hyvin monipuolisesti, mukaan lukien savuilmaisimien integrointi EXIoTiin ja erilaiset paikantamismahdollisuudet”, Teppo Haikonen pohtii.

”EXIoT soveltuu saneerauskohteisiin erinomaisesti 230 V sähkönsyötön ansiosta ja tarjoaa samalla mahdollisuuden päivittää turvavalaistuksen vastaamaan tämän päivän vaatimuksia”, lisää Teemu Mykkänen.

Teksti: Sami J. Anteroinen

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 3/2024

prointerior-lehti
mainos_1088

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »