mainos_1077

Rakentaminen
Sisustussuunnittelu

BLOGI

Tilasuunnittelun ympäristövaikutukset tulee huomioida osana rakennuksen hiilijalanjälkeä

Kirjoittajat: Hilda Rantanen, Mira Oinonen, Roosa Riski ja Elina Samila

artikkelikuva: Tilasuunnittelun ympäristövaikutukset tulee huomioida osana rakennuksen hiilijalanjälkeä

Sisustus- ja tilasuunnittelun ammattilaisilla ei toistaiseksi ole ollut varteenotettavia ja vertailukelpoisia keinoja ympäristövaikutusten ja -päästöjen kartoittamiseen tai laskemiseen. Alalle vertailtavuutta tuoneet kiinteistöjen ympäristösertifioinnit, kuten BREEAM ja LEED keskittyvät rakentamiseen, talotekniikkaan ja energiankulutukseen, mutta eivät huomioi pintamateriaalien, kiintokalusteiden ja irtaimiston osuutta päästöissä.

Tiloja uudistetaan ja remontoidaan läpi rakennuksen koko elinkaaren. Kun tiloja remontoidaan yhä uudelleen, materiaaleihin sitoutuneiden päästöjen osuus kiinteistön kokonaispäästöistä kasvaa. Pintamateriaalien ja kalustuksen vaihtoihin liittyviä päästöjä ei ole kuitenkaan huomioitu osana rakennuksen hiilijalanjäljen laskentaa.

Tilanne on onneksi muuttumassa. Suunnittelijoiden iloksi tilaajien ja vuokralaisten omien päästötavoitteiden ja -raportoinnin myötä myös tilamuutosten hiilijalanjälki- ja ympäristövaikutukset ovat alkaneet kiinnostaa yhä enemmän. Green Building Council Finlandin tilamuutoksia suunnittelevat ja toteuttavat jäsenyritykset ovatkin yhdessä laatimassa ohjeen tilamuutoshankkeiden hiilijalanjäljen arviointiin.

Säilyttävää suunnittelua

Suunnittelutoimisto Mint & More Creativen Roosa Riski korostaa, että tyylillinen kestävyys on oleellista tilojen elinkaarien pidentämiseksi. Valintojen on kestettävä aikaa, erilaisia käyttäjiä ja muuttuvia tarpeita. Sisustusarkkitehtien ja -suunnittelijoiden on siis muovattava omaa ajattelutapaansa sekä estetiikantajuaan kestävien valintojen tekemistä tukevaan suuntaan.

Kun tilailme on linjassa rakennuksen arkkitehtuurin kanssa, tilojen olemassa olevia elementtejä pystytään hyödyntämään paremmin. Näin vältytään turhalta purkutyöltä. Toisin sanoen tilasuunnittelun suuria linjoja vedettäessä on mietittävä ratkaisuja, jotka taipuvat erilaisten käyttäjien tarpeisiin koko niiden teknisen elinkaaren ajan.

Suunnittelussa on tärkeää pohtia, mitä vanhasta voidaan käyttää sellaisenaan tai korjata. Kun jotakin on tarpeen uusia, on myös tärkeää miettiä, voisiko sen hankkia käytettynä, jotta vältyttäisiin uusien materiaalien valmistuksesta syntyvältä hiilipiikiltä.

Ratkaisuna työkalut ja ohjeet

Valistuneiden ratkaisujen tekoon tarvitaan luotettavaa ja vertailukelpoista dataa. Alustapalvelu Materialistingin Hilda Rantanen vahvistaa, että suunnittelijoilla on kova tarve saada tuotteiden hiilipäästöjen ja kestävyyden vertailuun soveltuvia työkaluja sekä ohjeistusta niiden yhdenmukaiseen käyttöön.

Materialisting-alustapalvelu on työkalu, joka tarjoaa ympäristödataa erilaisista materiaaleista mahdollisimman ymmärrettävästi ja monipuolisesti. Tavoitteena on helpottaa tuotteiden vertailua ympäristönäkökulmat huomioiden, ja tehdä materiaalien vertailusta mahdollisimman luonnollinen ja helppo osa suunnitteluprosessia. Materialisting-alustapalvelu julkaistaan pian myös avoimeen käyttöön.

Vastuullisuus mukaan vaatimuksiin

Suunnittelutoimisto Kakadun Mira Oinonen nostaa esiin, että kun suunnitteluaineistoihin lisätään toiminnallisuusvaatimusten lisäksi vaatimustaso myös vastuullisuudelle ja vähähiilisyydelle, voidaan hiilijalanjälkitavoitteisiin pääsy varmistaa, vaikka myöhemmin urakkavaiheessa jouduttaisiin etsimään korvaavia tuotteita. Kaikkien yhteisenä toiveena on, että päästölaskenta kannustaa myös materiaali-, tuote- ja kalustevalmistajia parantamaan tuotekehitystään.

Hilda Rantanen
Materialisting

Mira Oinonen
Kakadu

Roosa Riski
Mint & More Creative

Elina Samila
Green Building Council Finland

Green Building Council Finlandin blogeja kirjoittaa joukko kestävästi rakennetun ympäristön asiantuntijoita.

Lue lisää osoitteesta: figbc.fi

Kuva: Pixabay

CTA

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 2/2024

prointerior-lehti
mainos_1088

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »