mainos_1078

BLOGI

Korjausprosessin hyvä tuntemus avainasioita suunnittelijan työssä

JUKO-ohjeistokansioon liittyen webinaari 20.3.2024

artikkelikuva: Korjausprosessin hyvä tuntemus avainasioita suunnittelijan työssä

Kaaviossa esitetty hallitun ja laadukkaaseen julkisivukorjaamiseen johtava prosessi.

Rakennusten korjausvelka kasvaa. Julkisivuyhdistyksen vuosittain teettämän Julkisivujen Markkinat 2023 -tutkimuksen mukaan korjaustarve on laskennallisesti noin 5,6 miljoonaa neliömetriä ja korjaamista pitäisi tehdä lähes kaksinkertaisesti nykyiseen verrattuna, että korjausvelkaa saataisiin kurottua umpeen.

Julkisivukorjausta ei kuitenkaan pidä tehdä kiireessä ja huonosti suunnitellen, vaan kaikkien osapuolten tulee ymmärtää koko prosessi ja sen vaatima aika. Hyvin suunnitellun ja hallitun julkisivuremontin toteuttamiseen kuntotutkimuksen tekemispäätöksestä toteuttamiseen ja takuuaika- ja ylläpitovaiheeseen voi viedä hyvinkin 2-3 vuotta.

Korjaussuunnittelussa tarvittavan tiedon tuottamiseen tarvitaan kuntotutkimus. Nykyisin tilaajalla on käytettävissä hyviä oppaita kuntotutkimusmenettelyn tuntemiseksi ja kuntotutkimuksen tilaamiseksi, mm. by Tilaajan ohjeet sekä ohjeet betonijulkisivun ja parvekkeiden, että muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimuksiin.

Apuna korjausvaihtoehtojen valinnassa

Hankesuunnitteluvaiheessa hahmotetaan korjausvaihtoehdot ja niihin liittyvät tavoitteet.

”Ammattitaitoinen suunnittelija esittelee jo hankesuunnitteluvaiheessa kohteeseen soveltuvat erilaiset korjausvaihtoehdot ja niiden erilaiset ominaisuudet. Niitä ovat esimerkiksi kustannustaso, vaikutukset ulkonäköön ja energiatehokkuuteen, käyttöikä, soveltuvuus kohteeseen ja mahdolliset korjaustapaan sisältyvät riskit. Näiden perusteltujen vaihtoehtojen pohjalta tilaajan on helppoa valita kohteeseen sopivin korjaustapa”, Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Stina Hyyrynen toteaa.

”Korjaussuunnittelijan on hallittava sekä uudet että vanhat materiaalit ja rakenteet, jotta niihin löydetään soveltuvimmat korjausmenetelmät. Korjausrakentamisessa tulee kuitenkin ymmärtää sekin, ettei kaikkia rakenteita välttämättä saada selville etukäteen, jolloin suunnittelijan pitää pystyä tekemään myös nopeita suunnitelmamuutoksia purkutöiden jälkeen”, Hyyrynen jatkaa.

Valvontaa ja vaatimusten täyttämistä

Rakennuslupavaiheessa on syytä huomioida paikalliset vaatimukset ja ymmärtää, että vähäisetkin muutokset esimerkiksi ulkonäön muuttamisessa tai värityksissä tai rakenneosien lämmöneristyksen parantamisessa voivat vaativa luvan.

”Mikäli julkisivukorjauksen yhteydessä ei tehdä muita merkittäviä toimenpiteitä, rakennusosakohtainen parantaminen on usein selkein tapa osoittaa energiavaatimusten täyttyminen”, Hyyrynen toteaa korjausrakentamiseen liittyvistä energiavaatimuksista.

Nykyisin pitää jo suunnitteluvaiheessa nimetä turvallisuuskoordinaattori. Hänen tehtävänsä on valvoa sitä, että suunnitelmilla työ on mahdollista suorittaa turvallisesti.

Rakennustöiden valvoja on merkittävässä asemassa, sillä hän valvoo tilaajan etua ja sitä, että työt tehdään teknisesti, laadullisesti, ajallisesti ja kustannuksiltaan sopimuksen ja suunnitelmien mukaisesti.

Mallityöt ovat tärkeä osa korjausprosessia, ja ne on syytä listata esimerkiksi korjaustyöselostukseen.

Urakoitsija jättää takuuaikaisen vakuuden, tyypillisesti 2 prosenttia lopullisesta urakkahinnasta. ”Mahdolliset reklamaatiot tulee ilmoittaa hyvissä ajoin, ei vasta juuri ennen takuuajan umpeutumista. Takuuaikana ei kuitenkaan saa laiminlyödä normaalia huoltoa ja kunnossapitoa”, Hyyrynen vielä painottaa.

Hallitun julkisivukorjausprosessin kuvaus perustuu Julkisivuyhdistyksen päivittämään JUKO-ohjeistokansioon. JUKOsta ja julkisivukorjaamisen erilaisista vaihtoehdoista kuullaan 20.3.2024 Julkisivuyhdistyksen järjestämässä webinaarissa klo 13-15. Tilaisuudessa julkistetaan myös kuudettatoista kertaa järjestetyn, arkkitehtiopiskelijoille suunnatun Kerrostalon korjauksen ideakilpailun tulokset. Tule siis kuulolle. Ilmoittautumiset 19.3.2024 mennessä: www.lyyti.fi/reg/Arkkitehtiopiskelijakilpailu_2003_2024

Teksti: Riina Takala-Karppanen / Sihteeri / Julkisivuyhdistys – JSY ry

CTA

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 3/2024

prointerior-lehti
mainos_1088

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »