mainos_1043

Yhteistyössä (Julkisivuyhdistys JSY ry)

BLOGI

Tavoitteena hyvän julkisivurakentamisen edistäminen

artikkelikuva: Tavoitteena hyvän julkisivurakentamisen edistäminen

Julkisivuremontti 2023 -kilpailulla on haettu yhdeksän kertaa onnistuneita ja laadukkaita taloyhtiöiden teettämiä julkisivuremontteja. Niiden on haluttu toimivan esimerkkeinä niille taloyhtiöille, jotka vasta valmistelevat tai suunnittelevat remonttiaan. Tämänkertaisen kilpailun voittajat julkistetaan 11.10.2023 Kiinteistö 2023 -tapahtumassa Helsingissä.

Julkisivuyhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää hyvää julkisivurakentamista. Siinä Julkisivuremonttikilpailulla on ollut tärkeä tehtävänsä parantaa taloyhtiöiden julkisivukorjaamiseen liittyviä tietoja ja taitoja.

Myös alalla toimivat suunnittelutoimistot ja urakoitsijat ovat pitäneet tärkeänä osallistua kilpailuun ja ehdottaa toteuttamiaan kohteita mukaan. Kilpailun saama julkisuus tarjoaa taloyhtiöiden lisäksi yrityksille mahdollisuuden lisätä tunnettuuttaan ja tuoda esiin julkisivurakentamisen osaamista.

Julkisivukorjaamiseen päivitettyä ohjeistusta

Julkisivuyhdistyksellä on käynnissä JUKO-ohjeistokansion päivittämistyö, jossa 2000-luvun alkupuolella laadittuja julkisivukorjaamisen ohjeita saatetaan ajan tasalle. Aineistoa täydennetään muun muassa uusiin korjausmenetelmiin liittyvillä tiedoilla sekä purkamiseen ja täydennysrakentamiseen, lisälämmöneristysten ja julkisivurakenteen lämmöneristävyyden parantamiseen ja energiansäästöön liittyvillä asioilla.

Tänä päivänä yhtään ohjetta tai määräystä ei anneta huomioimatta ilmastonmuutoksen vaikutusta rakenteiden vaurioitumiseen, miten mahdollisiin vaurioihin voidaan sopeutua tai niitä tulevaisuudessa myös ehkä välttää. Tätä tietoa tuodaan päivitettyyn ohjeistokansioon. Lisäksi ohjeiston päivittämisen tavoitteena on kasvattaa alan tietoutta mm. uusiutuvista materiaaleista sekä korjausrakentamisen vaikutuksista hiilijalanjälkeen yleisesti sekä korjausrakentamisesta osana kiertotaloutta.

JUKO-ohjeistokansion päivitystyö valmistuu syksyn - loppuvuoden aikana. Sen jälkeen vapaasti Julkisivuyhdistyksen kotisivulta ladattavan ohjeistuksen toivotaan tulevan aktiiviseen käyttöön.

Julkisivualan toimijoiden yhteinen foorumi

JUKO-ohjeistokansio on suunnattu taloyhtiöille, mutta tarkoitettu tukemaan myös korjausrakentamisen suunnittelijoita julkisivujen korjausrakentamisen prosessissa hankkeen valmistelusta toteuttamiseen ja ylläpitoon saakka.

Vuonna 1995 toimintansa aloittaneen Julkisivuyhdistyksen tavoitteena on aina ollut alalla toimivien suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, materiaalitoimittajien ja muiden ammattilaisten kokoaminen yhteen. Yhdistys tarjoaa keskustelufoorumin, jossa voidaan keskustella ajankohtaisista asioista ja saada kokonaisvaltainen kuva julkisivualan tilasta, markkinasta ja kehityssuunnista. Tähän muun muassa tuore Julkisivujen markkinat ja seuranta Suomessa 2023 – tutkimus tuo hyviä näkökulmia. Julkisivuyhdistys on monille hyödyllinen verkostoitumisenkin kanava.

Yhdistys koordinoi ja toteuttaa julkisivualaa palvelevia tutkimuksia ja muita hankkeita, joilla asiantuntijoiden ja yritysten osaamista ja tietämystä voidaan vahvistaa. Puhumattakaan jäsenmatkojen tai JulkisivuLounas-tilaisuuksien merkityksestä ihmisten välisessä kanssakäymisessä.

Lisätietoja
Julkisivuremontti 2023 -kilpailusta: www.julkisivuyhdistys.fi/kilpailut/julkisivuremontit
Julkisivuyhdistyksen ajankohtaisia asioita: www.julkisivuyhdistys.fi/uutishuone
Julkisivuyhdistyksen jäsenyydestä: sihteeri@julkisivuyhdistys.fi

Teksti: Riina Takala-Karppanen, sihteeeri

CTA

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 1/2024

prointerior-lehti
mainos_1052
mainos_1036

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »