mainos_1086

Julkisivut

BLOGI

Tilaa kuntotutkimus oikein muuratuille ja rapatuille julkisivuille – ohje auttaa

Kirjoittaja: Riina Takala-Karppanen

artikkelikuva: Tilaa kuntotutkimus oikein muuratuille ja rapatuille julkisivuille – ohje auttaa

Muuratut ja rapatut julkisivut muodostavat noin kolmasosan Suomen julkisivujen pinta-alasta. Satoja vuosia vanhat muuratut tai 1900-luvun alun rapatut tai puhtaaksi muuratut julkisivut poikkeavat huomattavasti nykyisistä kuorimuureista tai varsinkin eristerapatuista rakenteista materiaalien ominaisuuksilta sekä rakenteen rakennusfysikaaliselta toiminnalta. Siten myös vaatimukset kuntotutkimukselle riippuvat huomattavasti siitä, minkä aikakauden rakenteita tarkastellaan.

Tähän tarpeeseen Julkisivuyhdistys käynnisti yhteistyökumppaneiden kanssa vuonna 2021 hankkeen muurattuja ja rapattuja julkisivuja koskevan kuntotutkimusohjeen päivittämiseksi. Tarve oli ilmeinen, koska muuratuille rakenteille ei ollut aikaisemmin laadittu kuntotutkimusohjetta ja kovalle alustalle tehtyjen rappausten edellinen ohjeistus oli vuodelta 1998.

Jotta myös kiinteistönomistajille saataisiin osaamista rakennuksiinsa soveltuvien ja riittävän kattavien kuntotutkimusten tilaamiseksi, laadittiin by 75 oppaan lisäksi kuntotutkimuksen tilaajan ohje.

”Oppaan ja ohjeen myötä nyt myös muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkimukseen on selkeät ohjeet ja kuntotutkimustarjouksista saadaan vertailukelpoisempia. Muurattujen ja rapattujen rakenteiden osalta kuntotutkimuksen tekeminen ei ole niin yksiselitteistä kuin esimerkiksi betonirakenteilla. Erilaisten rakenteiden ymmärtäminen ja tuntemus nousevat vieläkin tärkeämpään osaan. Siihen opas tuo apua myös kuntotutkijoille”, Stina Hyyrynen, JSY hallituksen puheenjohtaja kertoo.

Tilaajan ohjeessa käydään läpi kuntotutkimus, sen tarve, tavoite, ajoitus ja tekijät sekä kuntotutkimuksen sisältö. Ohje sisältää kuvauksen tutkittavista vauriomekanismeista ja niihin soveltuvista tutkimusmenetelmistä. Taloyhtiöissä saatetaan usein tuskailla sitä, miten erilaisia tarjouksia kykenisi vertailemaan, siksi ohjeessa on esitetty tarjouspyynnön sisältö ja mihin tarjousten vertailemisessa kannattaa kiinnittää huomiota.

Teetä riittävän kattava kuntotutkimus

Ensimmäinen kuntotutkimus suositellaan tehtäväksi rakennuksen ollessa 15-20 vuotta. Sen jälkeen kuntotutkimus kannattaa teettää ajoissa ennen kuin julkisivuissa on jo näkyviä vaurioita. Kuntotutkimuksen pitää kattaa kaikki julkisivun rakennetyypit. Julkisivuissa voi olla rapattuja, muurattuja ja betonirakenteisia osia, jotka pitää tutkia. Kuntotutkija tarvitsee hyvät lähtötiedot, joten huolehdi, että tarvittaessa hän saa arkistosta esimerkiksi rakennepiirustukset.

Voit velvoittaa kuntotutkijan tutustumaan kohteeseen paikan päällä ennen tarjouksen antamista. Jos rakenteen kunnon tutkiminen vaatii näytteenottoa, tulee jokaisesta erilaisesta pinnasta ja rakenteesta ottaa riittävästi rinnakkaisia analysoitavia näytteitä.

Kuntotutkijan kokemuksesta ja pätevyydestä voi vaatia referenssilistan kohteista sekä tietoja käydyistä koulutuksista. Julkisivuyhdistyksen toimesta FISEen on perustettu Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyys, jossa Betoniyhdistys toimii sihteerijärjestönä.

Pätevyyskoulutusta kaavaillaan syksyksi, joten loppuvuonna FISEn ylläpitämän pätevyysrekisterin kautta voi tarkistaa, onko tekijällä FISEn myöntämä kuntotutkijan pätevyys.

Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus 2022 – tilaajan ohje on vapaasti ladattavissa www.julkisivuyhdistys.fi/tietoa-julkisivuista/ohjeet/.

Teksti: Riina Takala-Karppanen
Kuva: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Julkisivuyhdistys r.y.

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 3/2024

prointerior-lehti
mainos_1088

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »