mainos_1077

Yhteistyössä

BLOGI

Tietoa kestävään rakentamiseen – termit tutuiksi

Kirjoittaja: Jani Kaaresto

artikkelikuva: Tietoa kestävään rakentamiseen – termit tutuiksi

Kiinteistö- ja rakennusala tarvitsee tietoa ja osaamista alan säädöskehityksen muuttuessa. Matkalla nopeassa kestävyyssiirtymässä on hallittava myös alan jatkuvasti kehittyvä sanasto. Termit ja määritelmät selkeyttävät alan sisäistä keskustelua.

Ympäristöseloste kertoo tuotteen ympäristövaikutukset

EPD eli ympäristöseloste on asiakirja, jossa esitetään tuotteen ympäristövaikutukset tyypillisesti tuotteen koko elinkaaren ajalta. Ympäristöselosteessa tuotteen elinkaari jaotellaan moduuleiksi:

A1-A3 Tuotevaihe (mm. raaka-aineet, kuljetus ja valmistus)
A4-A5 Rakentamisvaihe (kuljetukset työmaalle ja työmaatoiminnot)
B1-B5 Käyttövaihe, rakennukseen liittyvät (mm. käyttö, kunnossapito, korjaukset jne.)
B6-B7 Käyttövaihe, rakennuksen toimintaan liittyvät (energiankäyttö ja veden käyttö)
C1-C4 Rakennuksen purkuvaihe (mm. purkaminen, purkuvaiheen kuljetukset, jätteen käsittely ja loppusijoitus)
D Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset (mm. uudelleenkäytöstä, hyödyntämisestä ja kierrätyksestä arvioidut positiiviset nettovaikutukset)

Ympäristöselosteessa esitetyt tulokset perustuvat standardoituun elinkaariarviointiin (LCA, Life Cycle Assesment) ympäristövaikutusten selvittämiseksi.

Vaikutuspotentiaali ilmaston lämpenemiseen (GWP) = hiilijalanjälki

Ympäristöselosteessa esitellään useita ympäristövaikutuksia kuvaavia vaikutusluokkia, kuten ilmastonmuutos, happamoituminen, otsonikato ja rehevöityminen. Tällä hetkellä näistä tunnetuin on ilmastonmuutoksen vaikutusluokka ja sen indikaattori vaikutuspotentiaali ilmaston lämpenemiseen (GWP, Global Warming Potential), jonka yksikkö on kg CO2 ekvivalentti. Hiilidioksidiekvivalentti on suure, joka kuvaa eri kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastovaikutusta. Tämä tunnetaan myös termillä hiilijalanjälki.

Viimeisimmän standardiversion mukaisissa ympäristöselosteissa ilmoitetaan tyypillisesti neljä vaikutuspotentiaalia ilmaston lämpenemiseen eli Global Warming Potential indikaattoria:

1. Fossiiliset polttoaineet (GWP‑fossil).
2. Eloperäinen (GWP-biogenic).
3. Maankäyttö ja maankäytön muutos (GWP-luluc).
4. Kokonaisvaikutus (GWP-total), joka on kolmen edellä mainitun tekijän summa.

Ympäristöselosteessa eri indikaattoreiden arvot esitetään edellisessä kappaleessa kuvattujen elinkaaren vaiheiden moduuleiden mukaisesti jaoteltuina.

Rakennustuotteiden ympäristövaikutusten ilmoittamiseen tulossa vaatimuksia tulevaisuudessa

Tulevan rakennustuoteasetuksen, CPR (Construction Products Regulation) päivityksessä tullaan todennäköisesti asettamaan vaatimuksia, joiden mukaan rakennustuotteen elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset tulee ilmoittaa suoritustasoilmoituksessa (DoP, Decralation of Performance). Ilmoitettavat ympäristövaikutukset tulevat pohjautumaan nähtävästi EPD-ympäristöselosteeseen.

Rakennustuotteita ovat sellaiset tuotteet, jotka tulevat kiinteäksi osaksi rakennusta, kuten betonielementit, ikkunat, teräsrakenteet ja sahatavara. EU:n rakennustuoteasetus koskee niitä rakennustuotteita, joille on harmonisoitu tuotestandardi tai jolle valmistaja on hakenut eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA).

Vaikka kaikki rakennuksissa ja rakentamisessa käytettävät tuotteet eivät kuulu suoraan rakennustuoteasetuksen vaikutuksen piiriin, voi esimerkiksi ekosuunnittelusääntelyn kehittymisen kautta tulla tulevaisuudessa myös näihin muihin tuotteisiin liittyviä vaatimuksia ympäristövaikutusten ilmoittamiseksi. Esimerkkinä työn alla oleva ekosuunnitteluasetus (ESPR, Ecodesign For Sustainable Products) ja siihen liittyvä digitaalinen tuotepassi (DPP, Digital Product Passport).

Tulevaa lainsäädäntöä ja niiden tarkkaa sisältöä on mahdotonta varmuudella ennustaa. Varmaa on kuitenkin se, että tuotteiden ympäristövaikutuksien selvittämisen sekä niiden ilmoittamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa.

Jani Kaaresto
Greenled Oy

Kirjoittaja Jani Kaaresto on Green Building Council Finlandin kestävyysosaamisen ohjausryhmän jäsen ja työskentelee vastuullisuuspäällikkönä ja tuotekehityksen tiiminvetäjänä Greenled Oy:ssä.

Green Building Council Finlandin blogeja kirjoittaa joukko kestävästi rakennetun ympäristön asiantuntijoita.

Lue lisää: figbc.fi

CTA

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 2/2024

prointerior-lehti
mainos_1088

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »