mainos_1086

Digipaukkuja paranemiseen

KORONA ON tuonut terveydenhoidon julkisuuteen ennennäkemättömällä tavalla.

Tämän päivän sairaalassa potilaiden hyvinvointi – ja sen parantaminen – otetaan huomioon mahdollisimman monialaisesti. 2020-luvulla voidaan odottaa inhimillisen otteen vain voimistuvan, mikä näkyy myös uusien tilojen suunnittelussa.

Parhaillaan käynnissä olevan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tulevaisuuden ASSI-sairaalan suunnittelussa huomioidaan käyttäjälähtöisesti sekä potilaan palvelukokemus että henkilöstön hyvinvointi. Designtoimisto Kohinan tuoreen tutkimuksen mukaan ASSI:n henkilöstön tarpeissa korostuvat yhteisöllisyyttä ja toisaalta omaa rauhaa korostavat tilat. Vaihtelevista toimenkuvista huolimatta monet toivoivat esimerkiksi epämuodollisempia kohtaamispaikkoja, joissa voi vaihtaa ajatuksia. Toisaalta kaivattiin myös vetäytymissoppia – paikkoja, joissa voisi pitää mikrotaukoja ja olla hetken omassa rauhassa. Myös päivittäisen työn konkreettiset tarpeet, tietoturva ja työtapojen muutos tulevaisuudessa puhuttivat tekijöitä.

Satakunnassa taas starttasi kolmevuotinen Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke, jonka toteuttavat Satasairaala ja SAMK. Hankkeessa yhdistetään SAMKin RoboAI-laboratorio ja Satasairaalaan rakentuva tila sekä luodaan innovaatioalusta ja pysyvä yhteistyö- ja toimintamalli terveysteknologian kehittämiseen.

Innovaatioalustan keskeiset ankkurit ovat tutkimuksen ja kehitystyön tietoallas sekä fyysinen tila, jossa terveysteknologian menetelmiä voidaan testata ja pilotoida. Yliopistosairaaloissa on vastaavan tyyppisiä testiympäristöjä nähty jo aikaisemminkin, mutta nyt on tarkoitus tuoda käytäntö keskussairaalaympäristöön.

Yksi hankkeen futuristisimmista piloteista on Exoskeleton-kuntoutusrobotti, jota käytetään kävelyharjoittelun tukena. Yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin alueen kuntoutusyksiköiden kanssa selvitetään muun muassa, mitä robottikuntoutuksessa tapahtuu ja miten kuntoutumisen kehitystä voidaan seurata objektiivisesti. Tarkoituksena on mm. mitata lihaksen ja aivotoiminnan välistä yhteyttä.

Innovaatioalustahankkeessa halutaan toteuttaa ”etsivää kokeilukulttuuria” ja sen avulla voidaan toivottavasti löytää myös ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi. Esimerkiksi tekoälyä ja robotiikkaa voidaan turvallisesti kokeilla testiympäristössä ennen kuin niitä viedään eteenpäin tuotekehittelyyn tai käytäntöön. Yksi edessä olevista haasteista Satakunnassa on henkilökunnan osallistamisen konseptointi ja toteutus: oman väen saaminen mukaan innovointiin ja virtuaaliympäristöön kokeilemaan, ideoimaan ja testaamaan.

Kolmas esimerkki löytyy pohjoisesta. Oulussa on käynnissä Tulevaisuuden sairaala 2030 -ohjelma, jossa Oulun yliopistollisen sairaalan tilat ja toiminnot päivitetään vastaamaan nykyajan ja tulevaisuuden tarpeita. Ohjelma on – paitsi suuren luokan rakennushanke – myös laaja toiminnan uudelleenarvioinnin ja uudistamisen hanke.

Oulussa kiinteistöjen uudistaminen koostuu vanhan purkamisesta, peruskorjauksista sekä uudisrakentamisesta. Uudella rakennustekniikalla voidaan merkittävästi vähentää kiinteistöjen ylläpitokustannuksia, lisätä energiatehokkuutta, parantaa potilasturvallisuutta sekä kasvattaa sairaalan tuottavuutta.

Tilasuunnittelun johtavana ajatuksena on yhteiskäyttöisyys. Yhdessä sujuvien toimintaprosessien sekä tehokkaiden teknologisten ratkaisujen kanssa se tukee ja mahdollistaa tuottavuuden parantamisen tulevaisuuden sairaalassa. Tehokkaat tilaratkaisut ja kehittynyt toimitusketjulogistiikka nopeuttavat prosessien läpimenoaikoja ja parantavat kustannustehokkuutta. Oulussa ajatellaan, että tulevaisuuden sairaalassa tilatarve voi olla nykyistä pienempi, mutta toiminnallisesti tilat ovat tehokkaammat ja niiden energiatalous on parempi.

Ideana on kehittää toimintaa mahdollisimman potilaslähtöiseksi: kun potilas osallistuu aktiivisesti oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen, myös kustannustehokkuus paranee. Potilas hyötyy myös teknologisista ratkaisuista, joilla hänen hoitomahdollisuuksiaan kotona voidaan lisätä ja sairaalassaoloaikaansa lyhentää.

Petri Charpentier

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 3/2024

prointerior-lehti
mainos_1088

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »