mainos_745

Runko ja rakennustuotteet (eristeet, ikkunat, julkisivutuotteet)

Materiaali- ja rakennevalinnoilla voi parantaa julkisivun toiminnallisuutta

artikkelikuva: Materiaali- ja rakennevalinnoilla voi parantaa julkisivun toiminnallisuutta

Kuva: Paroc


Tuulettuvan julkisivun suunnitteluopas helpottaa tuuletusvälin ja -aukkojen mitoittamista siten, että rakenteet pysyvät kuivina ja lämmitysenergiaa säästyy. Oikeat lasi- ja pinnoitevalinnat parantavat ikkunoiden energiatehokkuutta ja rakennuksen käytettävyyttä.

Tutkimustietoon pohjautuva opas helpottaa tuulettuvan julkisivun suunnittelua

Julkisivu sekä kuvastaa rakennuksen käyttötarkoitusta että suojaa rakennusta muun muassa sateelta. Tuulettuva julkisivurakenne, jossa seinärakenteen ja julkisivuverhoilun väliin tehdään tuuletusväli, varmistaa haitallisen kosteuden poistumisen rakenteista.

kuva
Ikkunaliitoksen tuuletusaukko. Osana ikkunan karmin/apukarmin suojausratkaisua toimii PAROC Duo L kivivillalamelli.
Kuva: Paroc

kuva
Julkisivun tuuletusta tarvitaan ulkoseinärakenteen liiallisen kosteuden kuivaamiseen.
Kuva: Paroc

”Erityisesti viistosateet ovat kosteuden hallinnan kannalta haastavia. Tuulettuvan julkisivun tuuletusvälissä tapahtuu luonnollista ilmanvaihtoa, joka kuivattaa sekä rakentamisen aikana sisempiin rakenteisiin kertynyttä kosteutta että julkisivuun sateen myötä kertyneen kosteuden”, sanoo puu- ja runkorakentamisen erityisratkaisujen asiantuntija Susanna Tykkä-Vedder Parocilta.

”Erityisesti viistosateet ovat kosteuden hallinnan kannalta haastavia.

Owens Corning -konserniin kuuluva Paroc on tänä vuonna julkaissut suunnitteluoppaan tuulettuvien julkisivujen suunnittelun helpottamiseksi. Paroc valmistaa kivivillasta energiatehokkaita ja paloturvallisia eristeratkaisuja uudis- ja korjausrakentamisen sekä teollisuuden tarpeisiin. Kosteissakin olosuhteissa kuivana pysyvä kivivillaeriste lisää myös ääneneristävyyttä kuiturakenteensa ansiosta.

Tuuletusaukot on mitoitettava oikein

Tuulettuvien julkisivujen suunnitteluopas sisältää ohjeet tuuletusvälin ja -aukkojen mitoitukseen eri ilmastovyöhykkeillä sijaitseville eri korkuisille rakennuksille ja rakennusmateriaaleille. Ohjeet perustuvat VTT:n analyyseihin ja simulaatioihin.

”Esimerkiksi tiilijulkisivujen suuri kosteuskapasiteetti nostaa tuuletusvälin kosteuspitoisuutta. Mitä paksumpaa tiilirakennetta käytetään, sitä tehokkaampi tuuletus taustalle tarvitaan”, Tykkä-Vedder sanoo.

Paroc ja keraamisten tuotteiden asiantuntija Wienerberger kehittivät yhteistyössä detaljointiratkaisuja tiilijulkisivujen kosteudenhallintaan. Tuuletusaukkojen koko ja sijainti ovat jopa tärkeämpiä kuin tuuletusvälin leveys.

”Määrittelimme riittävän tuuletusaukkojen mitoituksen, määrän ja sijainnin, jotta tuuletusväliin muodostuu riittävä ilmavirta kuivattamaan kastuneen tiiliverhouksen”, sanoo Tykkä-Vedder.

Puu- tai levyjulkisivuihin kertyvän kosteuden poistamiseen riittää pienempi aukotus ja tuuletusväli. Tuuletusvälin tehokas ilmavirta levittää myös tehokkaasti tulipaloa, joten esimerkiksi puuverhousta käytettäessä tuuletusväli tulee katkaista kerroksittain palokatkolla.

Ikkunaliitoksia voi hyödyntää tuuletusaukotuksessa

Julkisivujen tuuletusta voidaan tehostaa hyödyntämällä julkisivujen ja ikkunoiden liitoksia osana tuuletusaukotusta. Tuuletusaukkoja sijoitetaan tällöin ikkunoiden yläreunaan ja vesipeltien alle.

”Ikkuna asennetaan lämmöneristekerrokseen ja liitetään tuulensuojaeristeeseen sateen- ja tuulenpitävästi siten, että esimerkiksi viistosade ei pääse tunkeutumaan liitoskohtien kautta rakenteen sisäosiin”, Tykkä- Vedder sanoo.

Opas antaa ohjeet myös eristeiden ja tuulensuojauksen mitoittamiseen. Mitä tehokkaampi tuuletus, sitä tiiviimpi tuulensuoja tarvitaan eristekerrokselle. Parocin tiiviit Cortex-tuulensuojaeristeet soveltuvat kaikkiin rakennustyyppeihin korkeudesta ja tuuletuksen tasosta riippumatta.

”Tehokas lämmöneristys minimoi lämmitykseen tarvittavan energiamäärän ja pienentää samalla tehokkaasti rakennuksen käytön aikaisia hiilidioksidipäästöjä koko rakennuksen eliniän parantaen resurssitehokkuutta”, Tykkä-Vedder lisää.

kuva
Kuva: Lammin Ikkuna Oy

Oikealla lasivalinnalla toiminnallisuutta ikkunoihin

Suuret ikkunapinnat ovat olleet suosittuja liike- ja toimitilarakentamisessa jo useita vuosia, ja trendi näkyy aiempaa enemmän myös omakotitalorakentamisessa. Rakennusten sisätiloihin halutaan luonnonvaloa, ja julkisivujen suunnittelussa hyödynnetään lasin tarjoamia mahdollisuuksia.

Oikein suunnitellut ja sopivasta lasista valmistetut ikkunat päästävät sisään optimaalisesti luonnonvaloa ja estävät tilojen kuumenemisen heijastamalla auringon lämpösäteilyä. Materiaali- ja pinnoitevalintojen tärkeys korostuu käytettäessä suuria ikkunapintoja.

”Suuret ikkunapinnat ovat näyttäviä esimerkiksi kivijulkisivuissa. Ikkunapintojen kasvaessa myös auringonsuojalasien suosio on kasvanut. Erityisen selvää kasvu on ollut viimeisten parin vuoden aikana”, sanoo tekninen tuotepäällikkö Tommi Aulin Lammin Ikkuna Oy:stä.

Lammin Ikkuna on Hämeenlinnaan nykyisin kuuluvalla Lammilla toimiva kotimainen ikkunavalmistaja. Vuonna 1972 toimintansa aloittanut Lammin Ikkuna valmistaa monipuolisia ikkunatuotteita kuluttajille ja ammattilaisille.

kuva
Kuva: Lammin Ikkuna Oy

Energiatehokkaat ikkunalasit pienentävät hiilijalanjälkeä

Lammin Ikkunan tuotevalikoimaan kuuluvat kiinteät ja avattavat puu- ja puu-alumiini-ikkunat, Signal Window -ikkunat, matalaenergiaikkunat, yksilölliset muotoikkunat sekä turvalliset paloikkunat. Ovet ja ovien lisävarusteet valmistetaan Kangasniemen tuotantotiloissa.

”Tuotantomme monipuolisuuden ansiosta voimme tarjota asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti räätälöityjä tuotteita. Suurin osa toimituksistamme tehdäänkin mittatilaustyönä”, Aulin kertoo.

Lammin Ikkuna panostaa huomattavasti tuotekehitykseen vastatakseen tulevaisuuden tarpeisiin. Lammin Ikkunan tuotekehitystiimi on kehittänyt muun muassa nelilasiset matalaenergiaikkunat ja Signal Window -ikkunateknologian.

Nelilasisten matalaenergiaikkunoiden avulla rakennuksen energiatehokkuus paranee ja käytönaikainen hiilijalanjälki pienenee. Samalla säästetään lämmityskuluissa.

”Matalaenergiaikkunat on suunniteltu pitämään lämpöä tehokkaasti. Matalaenergiaikkunoilla saavutetaan U-arvo 0,7 ja parhaimmillaan päästään sen allekin”, Aulin sanoo.

Signaali-ikkunat parantavat kuuluvuutta

Energiatehokkaan rakentamisen kääntöpuolena saattaa radiosignaalien pääsy rakenteiden läpi vaikeutua. Tällöin mobiili- ja verkkoyhteydet voivat pätkiä ja kuuluvuus olla huono. Lammin Signal Window -erikoisikkunat tarjoavat ratkaisun sisätilojen kuuluvuusongelmiin.

”Lasien pinnoitteet ovat metallia, joten ikkunapintaan muodostuva sähköä johtava kenttä heijastaa ja absorboi signaalia. Ratkaisuksi kehitimme Signal Window -teknologialla työstetyn pinnoitteen, joka päästää signaalin läpi jopa tuhat kertaa tavallista pinnoitettua lasia tehokkaammin”, kertoo Aulin.

Signal Window -ikkunat voidaan asentaa kaikkiin kohteisiin riippumatta käytetyistä rakennusmateriaaleista. Signaali-ikkunoihin voi yhdistää myös muita ominaisuuksia, kuten auringonsuojaus tai huurtumattomuus.

”Signaali-ikkunat ovat kustannustehokas tapa parantaa kuuluvuutta sisätiloissa, sillä ne eivät asentamisen jälkeen vaadi huoltoa eivätkä tarvitse sähköä toimiakseen. Signaaliominaisuus ei myöskään heikennä ikkunoiden U-arvoa ja energiatehokkuutta”, Aulin lisää.

”Nelilasisten matalaenergiaikkunoiden avulla rakennuksen energiatehokkuus paranee.

Pinnoitteet parantavat lasin ominaisuuksia

Sopiva lasi valitaan kohteen käyttötarkoituksen ja käyttäjien mukaan. Käyttötarkoituksen selvittämiseen ja lasityypin sekä pinnoitteiden valintaan kannattaa käyttää aikaa, jotta lopputulos on käyttäjille miellyttävä ja turvallinen sekä esteettinen ja energiatehokas.

”Lasin ja erilaisten pinnoitteiden tekniset ominaisuudet ovat kehittyneet huimasti viime vuosina, joten suurien ikkunapintojen toteuttaminen kustannus- ja energiatehokkaasti asumismukavuutta unohtamatta on aiempaa helpompaa”, sanoo tekninen myyntipäällikkö Harri Korpela PilkingtonLahden Lasitehdas Oy:stä.

Pilkington Lahden Lasitehdas myy ja markkinoi konsernin tehtailla valmistettuja rakennuslasituotteita. Pilkington kuuluu maailmanlaajuiseen NSG Groupiin, joka on maailman johtavia rakennus- ja ajoneuvolasivalmistajia.

kuva
Kuva: Pilkington Lahden lasitehdas Oy

Auringonsuojaus estää sisätilojen kuumenemisen

Pinnoitteilla voidaan parantaa ikkunoiden ominaisuuksia, kuten auringonsuojausta, lämmöneristystä ja huurtumattomuutta. Eri pinnoitteita voidaan yhdistellä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

”Nykyisin saavutetaan hyvä auringonsuojaus kirkkaalla lasilla. Auringonsuojauspinnoite heijastaa auringon lämpösäteilyä, mutta päästää läpi näkyvän valon. Heijastumisen ansiosta sisätilat eivät kuumene kesällä, mikä vähentää koneellisen ilmastoinnin tarvetta”, sanoo Korpela.

Arkkitehtuurin Finlandia 2021 -palkinnon saanut Kirkkonummen kirjasto Fyyrin ikkunaratkaisuissa hyödynnettiin auringonsuojausta yhdessä Pilkington Optiwhite™ -lasin kanssa. Optiwhite™ on erityisen kirkas lasi, joka läpäisee valoa erittäin hyvin.

Itsepuhdistuvuus säästää rahaa, aikaa ja luontoa

Itsepuhdistuvan lasin valinnasta hyödytään erityisesti korkeissa rakennuksissa, joissa on suuria ikkunapintoja. Itsepuhdistuvuuden ansiosta ikkunoiden pesuntarve vähenee merkittävästi, mistä syntyy kustannussäästöjä. Samalla ympäristön kemikaalikuorma pienenee, sillä pesuainetta ei tarvita.

”Lasin ja erilaisten pinnoitteiden tekniset ominaisuudet ovat kehittyneet huimasti viime vuosina.

”Itsepuhdistuvaa lasia käytetään enenevissä määrin. Lasin fotokatalyyttinen pinnoite pilkkoo orgaanista likaa auringon UV-säteilyn vaikutuksesta, ja sadevesi huuhtoo lian pois. Itsepuhdistuva lasi sopii sekä liiketiloihin että kerros- ja pientaloihin”, Korpela kertoo.

Helsinki-Vantaan lentoaseman länsiterminaalin ikkunaratkaisuissa on hyödynnetty erilaisia pinnoitteita ja teknisiä ominaisuuksia monipuolisesti. Pilkingtonin lasituotteissa on yhdistetty käyttötarpeesta riippuen itsepuhdistuvuutta, auringonsuojausta, äänieristystä sekä turvalasiominaisuuksia.

kuva
Kuva: Pilkington Lahden lasitehdas Oy

Uusia ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti

Viime vuonna markkinoille tullut antimikrobinen Pilkington SaniTise™ -pinnoite estää mikrobien kasvamista ja leviämistä lasipintojen välityksellä. Antimikrobinen lasi soveltuu käytettäväksi muun muassa lasiovissa, kulkuväylillä ja bussikatoksissa.

Matalaheijasteiset sisustus- ja ulkoseinälasit ovat puolestaan olleet markkinoilla jo muutaman vuoden. Matalaheijasteisen lasin avulla voidaan korostaa esimerkiksi ikkunasta avautuvaa maisemaa tai parantaa liiketilojen näyteikkunoiden käytettävyyttä.

”Esimerkiksi näyteikkunassa matalaheijasteinen lasi helpottaa tuotteiden katselemista. Matalaheijasteisuus voidaan yhdistää myös muihin ominaisuuksiin kuten auringonsuojaukseen, lämmöneristykseen ja turvalasiin”, sanoo Korpela.

Teksti: Merja Maukonen

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

mainos_793
mainos_751
mainos_720
mainos_757
mainos_797

AJANKOHTAISTA

mainos_742
mainos_746Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »