mainos_1086

Yhteistyössä (Sisustussuunnittelijat SI)

KOLUMNI

Ympäristövastuulliset valinnat

artikkelikuva: Ympäristövastuulliset valinnat

Jokainen rakennusprojeksi kuluttaa luonnonvaroja. Rakennus kuluttaa energiaa ja vettä ja tuottaa hiilidioksidipäästöjä sekä rakennusvaiheessa, että käytön aikana. Jätettä syntyy purkuvaiheessa tai tuotteen elinkaaren lopussa. Suomessa kolmasosa päästöistä aiheutuu rakennetusta ympäristöstä. On mahdotonta harjoittaa sisustussuunnittelijan ammattia tuottamatta minkäänlaista haittaa ympäristölle.

Suunnittelijan vaikutusmahdollisuudet voidaan jakaa kolmeen osaalueeseen. Ensimmäisenä toimenpiteenä on ympäristövastuun tunnustaminen, esiintuonti arvona, avoimuus ja tietoisuuden lisääminen. Toisena tulee suunnittelijan oma ammattitaito, kyky visuaalisesti ajattoman sisustuksen luomiseen, luovuus suunnittelutyössä, esimerkiksi tilatehokkuus, muuntojousto ja kiertotalousajattelu sekä näiden maksimointi. Kolmantena mahdollisuutena on sisustusmateriaaleihin liittyvä ja niiden hankintapäätöksiin vaikuttava valintakriteeristö.

Kestävä rakentaminen on alan ammattilaisille tuttu käsite. Se on kuitenkin niin laaja ja monitahoinen kokonaisuus, että se koetaan usein raskaaksi, kalliiksi ja hitaaksi toteuttaa. Uusien ja totutusta poikkeavien toimintamallien käyttöönotto on aina aikaa vievää. Sen takia muutokset kannattaa aloittaa pienin ja helposti ymmärrettävin askelin; yksityiskohdilla ja keinoilla, jotka on helppo integroida päivittäiseen suunnittelutyöhön.

Tavoitteena on, että ympäristöarvot nousevat suunnitteluammattilaisten valintakriteeristössä yhtä arkipäiväisiksi ja itsestään selviksi muiden työtä ohjaavien päätöksentekokriteereiden rinnalle. Emme voi jäädä odottamaan hitaasti kehittyvää lainsäädäntöä, jolla tulevaisuudessa ehkä tullaan ohjaamaan rakennusalaa.

Ohjaamalla kysyntää ekologisten materiaalien markkinoilla, ympäristöä kuormittavat tuotteet jäävät automaattisesti taka-alalle. Tässä valmistajien ja kuluttajien välissä toimivana ammattikuntana me suunnittelijat pystymme osaltamme vaikuttamaan.

Sisustusarkkitehdin vaikuttajamahdollisuudet kestävän rakentamisen edistämisessä ->

Hannakaisa Ukonaho
Sisustussuunnittelija SI
Sisustusvimma Oy

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 3/2024

prointerior-lehti
mainos_1088

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »