mainos_959

Kalusteet ja varusteet (asuintilat)

Standardin mukainen hiilijalanjälkilaskenta tukee vastuullisia valintoja

artikkelikuva: Standardin mukainen hiilijalanjälkilaskenta tukee vastuullisia valintoja

ISKUn vastuullisuustavoitteena oli selvittää vuoden 2021 koko toiminnan hiilijalanjälki luotettavan standardin mukaisesti. Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Teimme myös tuotekohtaisia hiilijalanjälkilaskelmia auttamaan kohti ilmastoystävällisempiä valintoja. Tärkeänä kriteerinä oli löytää ulkopuolinen puolueeton laskenta-asiantuntija Green Carbon, joka suorittaa selvityksen luotettavan standardin mukaisesti.

ISKUn koko toiminnan hiilijalanjäljen on laskenut kolmas osapuoli GHG-protokollan mukaan

ISKUn ympäristövastuun perustana ovat asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen sekä ympäristömääräyksien ja -lainsäädännön antamien vaatimuksien selkeä ylittäminen. Toiminnan hiilijalanjäljen laskenta on suoritettu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting -standardin mukaan.

Yritysten matka kohti hiilineutraaliutta konkretisoituu koko toiminnan hiilijalanjäljen selvittämisellä luotettavan standardin mukaisesti. Laskennan lopputulos ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joka huomioi eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset. Yrityksen hiilijalanjälki määritetään yhtä kalenterivuotta kohden ja ISKUn hiilijalanjälki laskettiin vuodelle 2021.

ISKUn hiilijalanjälki oli vuonna 2021 yhteensä 11471,2 t CO2e.

Lukema vastaa noin 1114 suomalaisen keskimääräisiä vuosittaisia päästöjä (vertailutiedot Sitra 2019). Lue lisää ISKUn toiminnan hiilijalanjälkilaskelmista

kuva
Oheisessa kuvaajassa on ISKUn toiminnan päästöt avattuna päästölähteisiin.

Tuotekohtainen hiilijalanjälkilaskelma avaa materiaalivalintojen tärkeyttä

ISKUn tuotekohtainen laskenta on suoritettu SFS-EN ISO 14067:2018 Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification -standardin mukaan. Laskenta voidaan rajata kahdella tavalla. Cradle-to-Gate huomioi päästöt vain raaka-aineiden valmistuksesta tuotantoon asti. Cradle-to-Grave ottaa huomioon tuotteen koko elinkaaren aikaiset päästöt, myös jakelusta ja myynnistä, käytöstä ja hävityksestä aiheutuvat päästöt, ja antaa täten todenmukaisemman kuvan tuotteen kokonaispäästöistä. Tuotekohtainen laskenta tulisi siis tehdä Cradle-to-Grave rajauksella, ellei perusteita suppeammalle rajaukselle ole.

Kaikista ISKUn tuotekohtaisessa laskennassa mukana olleista tuotteista on tehty tuotekortit, jotka sisältävät tuotteen perustiedot (nimi, tyyppi, tuotenumero), päästöt rajauksilla Cradle-to-Gate ja Cradle-to-Grave, käytetyt materiaalit ja niiden määrät, tuotteen paino, päästöjen jakautuminen, kangasmateriaalivaihtoehdot ja niiden päästövaikutukset, sekä kierrätysohjeet. Tuotekortit löytyvät ISKUn www-sivuilta.

Esimerkki materiaalien vaikutuksista hiilijalanjälkeen: Taukotilaan valitaan 40 kpl Tutto-tuoleja

- Puujalkaisilla Tutto-tuoleilla ilman verhoilua hiilijalanjälki on 1256 kg CO2e

- Metallijalkaisilla Tutto-tuoleilla ympäriverhoiltuna (90 % villa ja 10 % nylon) hiilijalanjälki on 2116 kg CO2e

- Valinnoissa on hiilijalanjäljen kannalta eroa 860 kg CO2e. Ilmastoystävällisillä valinnalla voidaan säästää 41 % tuotteiden hiilijalanjäljestä.

Keskimäärin suomalaisen hiilijalanjälki kuukaudessa on 858* kg CO2e. Tämä käytännössä tarkoittaa, että ilmastoystävällisellä valinnalla voidaan säästää yhden ihmisen yhden kuukauden hiilijalanjälki. Vaikutus kertaantuu mitä suuremmistä määristä on kyse. (* Lähde, Sitra)

kuva
Oheisessa kuvassa esiteltynä erilaisten materiaalivalintojen merkitys hiilijalanjäljessä.

Lue lisää vastuullisuusraportistamme

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

mainos_972
mainos_958

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »