mainos_1077

Kalusteet ja varusteet
Sisustussuunnittelu

Laadukas ja kestävä kaluste on vastuullinen valinta

artikkelikuva: Laadukas ja kestävä kaluste on vastuullinen valinta

Kestävän kehityksen mukaisten kalusteiden valintaa helpottavat valmistukselle ja raaka-aineille myönnetyt sertifikaatit. Kestävästi suunniteltu tila on muuntojoustava ja vastaa sekä tämän hetken että tulevaisuuden tilankäyttäjien tarpeisiin.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN periaatteiden mukaisesti tuotetussa kalusteessa on huomioitu elinkaaren ja ekologisten lähtökohtien lisäksi eettiset ja sosiaaliset näkökulmat. Vastuullisuus ja kestävä kehitys huomioidaan ISKUssa kalusteen koko tuotantoketjussa materiaalien hankkimisesta tuotantoon ja asiakkaalle toimittamiseen saakka.

”Meillä on asetettu tiukat laatu- ja ympäristövaatimukset ja kriteerit, joiden mukaisesti me ja kaikki yhteistyökumppanimme toimivat. Vastuullisuus on integroitu toimintamme kaikkiin osa-alueisiin”, kertoo ISKU Interior Oy:n vastuullisuuspäällikkö Kaisa Vuori.

ISKU suunnittelee, valmistaa ja myy kalusteita toimitiloihin, julkisiin tiloihin ja koteihin. ISKUn Suomessa valmistamia kalusteita toimitetaan useisiin eri maihin. Tällä hetkellä ISKUlla on myyntiorganisaatiot 15 maassa ja projektimyyntiä tehdään ympäri maailmaa.

Ympäristövastuun ohella sosiaalinen ja eettinen vastuu huomioidaan kaikessa toiminnassa ja jokaisessa maassa, jossa ISKU toimii.

”ISKUn pitkän historian aikana päätöksiä on tehty vastuullisuuslasien läpi. Meille vastuullisuus on tekoja”, Vuori sanoo.

Vastuullisuus todennetaan sertifikaateilla ja auditoinneilla

Vastuullisuus on konkreettisia tekoja kalusteen raaka-ainevalinnoissa, suunnittelussa, tuotannossa ja kuljettamisessa.

ISKUssa on jokaiselle materiaalille laadittu tiukat ympäristökriteerit. Laatu- ja ympäristövaatimukset todennetaan kolmansien osapuolien myöntämillä sertifikaateilla ja auditoinneilla.

”Esimerkiksi materiaalitoimittajilta vaadimme ympäristöystävällisiä ja tuoteturvallisia materiaaleja. Kalusteen on oltava turvallinen käyttäjälle. Lisäksi Code of conductin eli työolojen, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan on oltava kunnossa”, Vuori kuvailee.

ISKUn yhteistyökumppanit ovat sitoutuvat ympäristöyhteistyöhön erittäin hyvin, ja auditointeihin suhtaudutaan myönteisesti.

”Molemmat osapuolet hyötyvät auditoinneista. Niissä opitaan puolin ja toisin”, Vuori sanoo.

kuva
KUVA: ISKU

Ympäristötietoisuus kasvaa jatkuvasti

Vuori on havainnut sekä ISKUn asiakkaiden että yhteistyökumppaniverkoston ympäristötietoisuuden kasvavan jatkuvasti.

”Teimme hiilijalanjälkiselvityksen koko ISKUn toiminnan osalta. Arvoketjun hiilijalanjälkeä selvittäessä oli mukava huomata, että arvoketjussamme hiilijalanjälkiasiat oli hyvin selvitetty ja huomioitu toiminnassa”, Vuori kertoo.

Isku on keskittänyt hankinnat kotimaahan. Vähintään 75 % hankinnoista tehdään Suomesta, ja 98 % EU-alueelta.

”Tiedostavalla suunnittelulla kunnioitetaan olemassa olevaa.

”Hankintojen keskittäminen kotimaahan ja Eurooppaan on strateginen valinta, sillä tällä alueella vastuullisuusasiat ovat pääsääntöisesti kunnossa ja hankintaketjun hallinta on helpompaa”, lisää Vuori.

Uusi aurinkovoimala Lahdessa

Uusimpana konkreettisena ympäristötekona ISKU on rakennuttanut Lahden tehtaalleen yhden Suomen suurimmista aurinkovoimapuistoista.

”Aurinkopuistossa on yli 6 000 aurinkopaneelia ja kolme erillistä voimalaa, jotka tuottavat sähköä kalustetuotantomme tarpeisiin”, Vuori sanoo.

Aurinkovoimalan tuottamalla sähköllä pystytään kattamaan tehtaan seitsemän kuukauden sähkönkulutus. Voimalat varastoivat sähköä, joten tuotannon ja kulutuksen välisiä vaihteluita pystytään tasaamaan.

”Lisäksi käytämme tehtaallamme vihreää sähköä, joten sähkönkulutuksemme on hiilineutraalia. Olemme siirtymässä asteittain kohti hiilineutraaliutta kaikessa toiminnassamme”, sanoo Vuori.

kuva
idaDesign Oy:n sisustusarkkitehdit SIO Ida Pihlajaniemi ja Mirja Ogbeide.
KUVA: JUTTAMARIA ILVONEN

Kierrätysastetta nostetaan

Hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävänä toimenpiteenä ISKUssa kehitetään jatkuvasti materiaalien ja tuotteiden kierrätysastetta.

”Olemme panostaneet kierrätettävyyteen. Kalustetuotannossa hyödynnetään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja, ja hankintaketjun kanssa keskustellaan kierrätysmateriaalien osuuden kasvattamisesta”, kertoo Vuori.

Myös kalusteiden suunnittelussa huomioidaan helppo kierrätettävyys, ja tuotannon sivuvirtoja ohjataan hyödynnettäväksi kolmansille osapuolille.

”Esimerkiksi nahkaylijäämät toimitetaan Lovialle, joka valmistaa niistä upeita laukkuja ja lompakoita”, Vuori sanoo.

Asiakkaille tarjotaan myös mahdollisuutta hankkia hyväkuntoisia käytettyjä kalusteita ISKUn kautta. Uusien tuotteiden suunnittelua varten ISKUlla on asiakkaiden käyttöön materiaalikortteja, joiden avulla voi vertailla materiaalivalintojen vaikutusta tuotteen hiilijalanjälkeen.

Kalusteiden kierrätysasteen nostamiseen tarvitaan myös asiakkaiden panosta, sillä jokainen tuote valmistetaan asiakasohjautuvasti.

Tiedostavassa suunnittelussa huomioidaan kestävä kehitys ja tulevaisuuden tarpeet

Tiedostavalla suunnittelulla on suuri rooli kestävän kehityksen mukaisten kalusteiden yleistymisessä ja käyttämisessä erilaisissa tiloissa. Tiedostavalla suunnittelulla kunnioitetaan olemassa olevaa.

”Kun kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat yhtenä tilasuunnittelun lähtökohdista, kannattaa ensisijaisesti pyrkiä säilyttämään olemassa olevia kalusteita ja kunnostaa niitä. Kalusteiden elinkaarta ja käyttöikää voidaan pidentää esimerkiksi uudelleen verhoilemalla tai hienopuusepän avulla”, kertoo idaDesign Oy:n toimitusjohtaja, sisustusarkkitehti SIO Ida Pihlajaniemi.

IdaDesign Oy toteuttaa sisustusarkkitehtitiiminä asiakaslähtöistä sisustus- ja tilasuunnittelua, jonka tavoitteena on ratkaista tilahaasteita ja suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa hyvinvointia lisääviä tiloja. Asiakaslähtöisessä suunnittelussa vastataan asiakkaan tarpeisiin sekä tuetaan asiakkaan arvoja ja brändiä.

”Uusia kalustevalintoja tehdessä tulisi kiinnittää huomio ympäristöselosteisiin ja -sertifikaatteihin sekä pyrkiä uudelleen käyttämään ja kierrättämään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevat materiaalit ja tuotteet”, Pihlajaniemi sanoo.

Laadukkaaseen kalusteeseen panostaminen kannattaa

Laadukas kaluste kestää käyttöä ja ajaton tyyli varmistaa, että kaluste tuottaa iloa ja hyvinvointia koko elinkaarensa ajan. Modulaarinen ja muokattava kalusteratkaisu mukautuu erilaisiin tarpeisiin.

”Muuntojoustavuuden avulla kalusteita ei ole välttämätöntä uusia tilan käyttötarkoituksen muuttuessa. Ammattitaitoisella suunnitelulla varmistetaan, että tila kalusteineen vastaa myös tulevaisuuden tilankäyttäjien tarpeisiin”, Pihlajaniemi sanoo.

Aikaa kestävissä tilaratkaisuissa huomioidaan myös kalusteen korjattavuus ja kiertotalous. Esimerkiksi pehmytkalusteen verhoilun olisi hyvä olla irrotettavissa ja korjattavissa oleva.

”Sisustuksessa pyrimme käyttämään ihmisille ja ympäristölle terveellisiä ja turvallisia ratkaisuja materiaalien ja tuotevalintojen osalta. Ammattilaisina voimme vaikuttaa suuresti hankkeiden ekologisuuteen suosittelemalla asiakkaalle lähellä tuotettuja luonnonmukaisia valintoja ja kotimaista huippuosaamista kuten esimerkiksi hienopuusepän palveluita mittatilauskalusteissa”, summaa Pihlajaniemi.

Teksti: Merja Maukonen

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 2/2024

prointerior-lehti
mainos_1088

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »