mainos_1077

Sisäpinnat ja tilaosat (akustoinnit, sisäverhous, tapetit, väliseinät, tilanjako)

Seinäverhoilulla sisätilaan tyyliä ja toimivuutta

artikkelikuva: Seinäverhoilulla sisätilaan tyyliä ja toimivuutta

Toimistojen, julkisten rakennusten ja muiden avotilojen seinäverhoiluihin sekä tilojen oikeaan akustointiin kannattaa kiinnittää huomiota. Harkitut ratkaisut ja laadukkaat materiaalit tuovat sisätiloihin tyyliä, omaleimaisuutta ja viihtyisyyttä. Kunnollinen akustiikka puolestaan parantaa tilan käyttäjien hyvinvointia ja työn tehokkuutta.

Monilla työpaikoilla tehdään luovaa työtä, jota varten tarvitaan hiljaisuutta ja omaa rauhaa. Muutoinkin työympäristössä esiintyvät hälyäänet haittaavat työhön keskittymistä ja siten vaikuttavat kielteisesti henkilöstön työtehoon ja työviihtyvyyteen.

Ongelmana on, että nykyajan toimistot ovat suurelta osin avokonttoreita, joissa häiriötekijöitä on paljon.

”Avokonttoreissa ja monitilatoimistoissa tarvitaan akustiikkaa ja hälyäänien vaimennusta jo työtehokkuudenkin takia. Akustiikan parantaminen on kannattava investointi, joka parantaa työn tuottavuutta”, korostaa akustiikan tutkimusryhmän vetäjä Valtteri Hongisto Turun ammattikorkeakoulusta.

Tilan akustiikkaa voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä ääneneristyslevyjä tai muita vaimentavia materiaaleja seiniin ja kattoon. Äänten kulkeutumista voidaan ehkäistä myös erilaisten sermien ja peiteäänijärjestelmien avulla.

”Usein avotilasta voidaan rajata hiljaisia alueita, joiden sisäpuolella on helpompaa keskittyä työntekoon. Monitilatoimistossa näin usein tehdäänkin”, Hongisto mainitsee.

Suomessa ympäristöministeriö julkaisi hiljattain uusia määräyksiä avotilatoimistojen akustiikan toteuttamisesta – ensi kertaa kautta aikojen.

”Nyt edellytetään, että jälkikaiunta-aika on alle 0,6 sekuntia ja puheen erotettavuutta kuvaava STI-luku alle 0,5. Näihin arvoihin voidaan päästä esimerkiksi silloin, kun katto on pinnoitettu vähintään 80 %-prosenttisesti akustiikkalevyillä, tilassa on peiteäänijärjestelmä ja tilan seinäpinnoista vähintään 20–30 prosenttia peitetään akustiikkalevyillä”, tiivistää Hongisto.

”Käytettyjen akustiikkalevyjen absorptiosuhteen pitää olla luokassa A. Jos absorptioluokka on tätä alempi, ohjearvoihin ei päästä.”

Lasisiin väliseiniin ei voida kiinnittää akustiikkamateriaaleja, mutta osastoivilla lasiseinillä on mahdollista tehostaa ääneneristystä.

Suurkuvatulosteilla visuaalista näyttävyyttä
Kun vaikkapa toimistojen seinille sijoitetaan suurkuvatulosteita, tilan sisustukseen saadaan yksilöllistä ilmettä. Monesti tällaiset kuvat liittyvät yrityksen historiaan tai toimintaan.

Kun kuvat on printattu akustiikkalevyille, niillä voidaan samalla poistaa hälyääniä ja näin parantaa myös tilan akustista viihtyisyyttä.

akustoteos
Suuri akustoteos, joka on kooltaan 9600 x 8100 mm. Kuva: Arazzo Oy

”Tyypillisesti toimistojen sisustuksessa on viime vuosikymmenen aikana käytetty paljon lasia ja muita kovia pintoja. Niinpä sisätilan akustiikkaa joudutaan usein parantamaan ääntä vaimentavilla materiaaleilla”, toteaa suurkuvatulosteita toimittavan Arazzo Oy:n toimitusjohtaja Pekka Meriläinen.

”Pienellä lisähinnalla akustiikkalevyn päälle saadaan hieno pintakuva, jolloin myös pinnan visuaalinen ilme paranee.”

Meriläisen mukaan tämäntyyppiset ratkaisut ovat lisänneet suosiotaan arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden keskuudessa. Useimmiten kuvallisia akustiikkalevyjä asennetaan seinille, mutta ne soveltuvat myös sisäkatossa ja tilaa jakavissa sermeissä käytettäviksi.

Vaihtoehtona ovat myös printatut akustiset verhot, joissa käytetään tavallista paksumpaa kangasta. Materiaalien värit kannattaa valita huolella, koska väritkin vaikuttavat tilan käyttäjien mielialaan ja vireyteen.

”Kuvalliset akustiikkaratkaisut yleistyvät voimakkaasti sitä mukaa kuin tietoisuus niistä lisääntyy. Niillä saadaan esimerkiksi yritysten pääkonttoreihin ja työtiloihin uutta ilmettä ja virikkeellisyyttä”, Meriläinen sanoo.

Toteutukset voivat nykyisin olla varsin suurikokoisia. Äskettäin esimerkiksi Helsingin Ilmalassa sijaitsevaan toimistotaloon asennettiin atriumpihan kolmelle seinälle useita satoja neliöitä tulostettua akustoivaa levyä.

Akustiikkalevyillä värejä ja vaimennusta
Karvialla toimiva Konto Oy on keskittynyt valmistamaan huopa- ja levytuotteita pintaturpeesta. Yhtiön päätuotteet ovat akustoivia materiaaleja, jotka tulivat markkinoille 2010-luvun alussa.

Nesteen henkilöstöravintola
Nesteen henkilöstöravinta Espoossa, jonka katossa on 250 neliömetriä printattua sinitaivaskuviota. Kuva: Konto Oy

”Tällaisilla materiaaleilla voidaan vaimentaa hälyääniä tehokkaasti erilaisissa julkisissa tiloissa ja toimistoissa, mutta myös yksityiskodeissa. Tuotteemme ovat kotimaista valmistetta ja ainoita laatuaan maailmassa”, Konton myyntijohtaja Sami Laitila kertoo.

”Akustiikkalevyjä voidaan asentaa seinälle, kattoon tai jopa kevyeksi tilanjakajaksi. Tuotteet luovat luonnollisen hiljaisuuden erilaisiin tiloihin. Ne poistavat sisätiloista kaikua ja lisäävät viihtyisyyttä miellyttävän pehmeällä tavalla.”

”Levyt ovat suunnittelijoiden suosiossa kun sävymaailma on lähes avoin. Olemme toimittaneet jo yli tuhannella eri sävyllä. Värien ja kuvien avulla työtiloihin syntyy omaleimaista ilmettä ja toimivaa sisustusta.”

Levy voi myös toimia akustoivana tauluna, kun siihen tulostetaan valokuva. Vesileikkaustekniikalla levystä voi muotoilla seinille esimerkiksi irtokirjaimia tai yritysten logoja.

”Akustiset tuotteemme on testattu Työterveyslaitoksella turvallisiksi ja terveellisiksi käyttää. Ne voidaan myös kierrättää energiajätteenä käytön jälkeen. Yksittäisiäkin tuotteita on tarvittaessa mahdollista valmistaa nopealla toimitusajalla.”

”Materiaaleilla voidaan toteuttaa joko isoja kokonaisuuksia tai pienempiä ratkaisuja. Printatuissa levyissä isoin kohteemme on nesteen pääkonttorin ravintolassa, jonka kattoon toteutimme 250m2 kokoisen sinitaivasasetelman avaimet käteen -mallilla suunnittelusta asennukseen saakka. Kohteen suunnittelussa yhteistyökumppanina toimi Riia Rauhala / Rock My Business.”

”Levyt ovat ekologista luonnonmateriaalia, joka on korkealaatuista ja kestää hyvin myös kosteutta”, Laitila kehuu akustiikkalevyjä.

Osaavalla suunnittelulla taiteellista vaikutelmaa
Mood Works Oy toimittaa mittatilauksena akustoivia kuvapintoja ja seinäpaneeleja sekä muita hälyääntä vaimentavia elementtejä.

Mood Works, Pekka Lähteenmäki
Kuva: Pekka Lähteenmäki / Mood Works Oy Ltd

”Akustointiin vaadittavat pinnat on syytä varata jo tilasuunnittelun alkuvaiheessa”, Mood Worksin toimitusjohtaja Kiiki Järnström korostaa.

Hänen mukaansa akustointia tehdään usein jälkikäteen ”sinne missä tilaa on”. Sekin voi johtaa akustiikan kannalta kelvolliseen lopputulokseen, mutta kokonaisuus voi silloin näyttää sekavalta.

”Akustiikkatuotteiden tarjonta on laajentunut valtavasti, niin materiaalien kuin muotoilunkin puolella. Suosittuja ovat vahvasti kolmiulotteiset, veistoksellisen reliefimäiset paneelit, kuten Moodin toimittama Ridge-paneeli.”

”Tuotteiden alkuperä ja ekologisuus kiinnostavat asiakkaita yhä enemmän, samoin kuin niiden muokattavuus muuttuvissa tilanteissa”, arvioi Järnström.

Akustointia tarvitaan avotilojen ja neuvotteluhuoneiden ohella taukotiloissa ja pienissä vetäytymistiloissa.

”Isojen kuvapintojen toteutuksessa suosittuja ovat Mood Acoustic -elementit – joissa alumiiniseen kehikkoon pingotetaan vaihdettavissa oleva tekstiilinen kuvaosa – sekä tulostetapettilaatu ’removable’, joka on aikanaan helposti poistettavissa”, Järnström mainitsee.

”Jotkut akustointipaneelit ovat pinnaltaan hyvin kestäviä. Toiset taas on sijoitettava sellaisiin kohtiin, joissa ne eivät altistu jatkuvalle kulumiselle.”

Järnströmin mukaan suurkuvatulostuksella saadaan ehdottomasti hyviä ja tyylikkäitä pintoja seinäverhoiluihin.

”Maisemalliset toteutukset ovat kestosuosikkeja. Usein akustiikkapaneelit voivat kuitenkin olla hyvinkin lähellä taidetta tai ainakin sisustustaidetta. Paneelien kuvituksen avulla tilat ja ympäristöt kalusteineen niveltyvät linjakkaiksi kokonaisuuksiksi.”

Ruiskutettavalla pinnoitteella rajataan äänien heijastumista
Akustiikka vaikuttaa keskittymiseen, työtehoon ja työviihtyvyyteen, mutta myös tilan käytettävyyteen. Äänten heijastuminen seinä- tai kattopinnoista voi aiheuttaa liikaa jälkikaiuntaa, mikä voi pahimmassa tapauksessa tehdä tilasta tarkoitukseensa kelvottoman.

amos rex, lumir, akustiikkaseinä
Amos Rexin lipunmyyntiaulan Lumir akustiikkaseinä sävytettynä vanhojen seinien mukaisesti. Kuvassa Amos Rexin asiakaspalvelija Iia Palovaara ja Lumirin toimitusjohtaja Marko Makkonen. Kuva: Juha Helminen

”Lumir on kehittänyt Suomessa saumattoman akustiikkapinnan, joka helpottaa puhetaajuuksien kuulemista ja puheen ymmärtämistä. Ratkaisu soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen”, sanoo Lumir Oy:n toimitusjohtaja Marko Makkonen.

”Perustuotteemme on ruiskutettava akustiikkapinnoite, joka lyhentää tehokkaasti jälkikaiunta-aikaa. Pinnoite voidaan ruiskuttaa esimerkiksi akustoivan reikäkipsilevyn tai muun materiaalin päälle, jolloin vaikkapa seinille saadaan saumatonta akustiikkapintaa. Kilpailuvalttina on kovapintainen akustiikkaratkaisu vaikkapa seinille.”

Levyinä voidaan käyttää Lumir Board -levyjä, jotka kiinnitetään metallirunkoon tai puukoolaukseen ja ruiskutetaan 6–8 mm:n vahvuisella kauttaaltaan värjätyllä pinnoitekerroksella. Pinta voidaan viimeistellä useilla tavoilla tai värejä sekoittaen.

”Kaikki värit ja levyn muodot ovat mahdollisia. Kyseessä on ympäristöystävällinen tuote, joka valmistetaan biomateriaaleista. Siitä ei haihdu sisäilmaan mitään haitallista.”

”Tällaisella akustointiratkaisulla saadaan mittausten mukaan jälkikaiunta-ajaksi 0,6–0,7 sekuntia. Ratkaisu soveltuu monenlaisiin isoihin avotiloihin, kuten toimistoihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Esimerkiksi kouluissa on tärkeää hallita tilan sisäistä äänimaailmaa ja vaimentaa hälyääniä”, Makkonen muistuttaa.

Teksti: Ari Mononen
Kuva: Pekka Lähteenmäki / Mood Works Oy LTD

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 2/2024

prointerior-lehti
mainos_1088

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »