mainos_1086

Sisäpinnat ja tilaosat (täydennysvarusteet, opasteet)

Opastesuunnittelulla selkeyttä julkisiin tiloihin

artikkelikuva: Opastesuunnittelulla selkeyttä julkisiin tiloihin

Kuva: Avaava Oy

Opastekokonaisuuden elementit ja visuaalinen ilme valitaan kohteen ja pääkäyttäjäryhmien mukaisesti. Monipuoliset opasteet parantavat tilan saavutettavuutta ja esteettömyyttä kaikille käyttäjäryhmille. Uniikit opasteet voivat olla osa sisustusratkaisuja.

Esteettömyyskartoituksen avulla varmistetaan tilan toimivuus

Esteetön ympäristö sisältää sekä fyysisen liikkumisympäristön esteettömyyden että aistiesteettömyyden eli näkemis- ja kuulemisympäristön toimivuuden. Esteettömyyskartoituksen avulla varmistetaan, että tila täyttää lakisääteiset esteettömyysvaatimukset sekä yleiset esteettömyyssuositukset.

”Lähtökohtaisesti tilaa suunniteltaessa on huomioitava, että se palvelisi mahdollisimman moninaisia käyttäjätarpeita mukaan lukien eri tavoin toimimisesteiset henkilöt”, sanoo Avaava Oy:n esteettömyys- ja saavutettavuusasiantuntija ja toimitusjohtaja Terhi Tamminen.

Avaava on erikoistunut esteettömään ympäristöön, viestinnän ja palvelujen saavutettavuuteen sekä kokonaisvaltaiseen opastesuunnitteluun. Johtavalla esteettömyysasiantuntija Marjo Kivellä on pitkä kokemus esteettömyydestä sekä invalidiliiton että Avaavan palveluksessa.

”Esteettömyyskartoituksessa käydään läpi tilakokonaisuudet sekä liikkuminen ja toimiminen tiloissa alkaen kulkuyhteyksistä piha-alueelta, pysäköintipaikoilta ja ulko-ovilta. Kartoituksessa arvioidaan liikkuminen ja toimiminen tiloissa: kuinka rakennuksen hissit, portaat ja tasonvaihdot toimivat? Entä näköympäristön esteettömyys eli miten toimivat näkövammaisten kannalta tärkeät värikontrastit, valaistus ja tilojen hahmotettavuus? Kuunteluympäristön osalta kartoitetaan tilan kaikuisuus ja taustamelu sekä induktiosilmukoiden sijoittaminen ja toimivuus”, Tamminen kuvailee.

Esteettömyyskartoitus voidaan tehdä uudisrakennukseen suunnitteluvaiheessa arkkitehtipiirustusten avulla. Peruskorjattavissa kohteissa kartoitus tehdään paikan päällä. Kartoituksen pohjalta laadittava esteettömyysraportti sisältää toimenpide-ehdotukset esteettömyyspuutteiden korjaamiseksi.

Suunnittelu sujuvoittaa rakennushanketta

Sekä uudisrakennuksissa että peruskorjaushankkeissa saavutetaan paras lopputulos huomioimalla esteettömyys jo suunnitteluvaiheessa sekä valvomalla hankkeen toteutusta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ovat haastavia peruskorjauskohteita.

”Vanhassa rakennuksessa oviaukot saattavat olla liian kapeita pyörätuolilla liikkuville henkilöille, ja portaikot ja mutkikkaat tilat hankaloittavat liikkumista. Tällöin joudutaan pohtimaan vaihtoehtoisia kulkureittejä”, sanoo Tamminen.

Erityisesti tasoeroratkaisut vaativat hyvää suunnittelua. Myös tilamitoituksiin tulee kiinnittää huomiota. Esimerkiksi esteettömässä wc-tilassa on varmistettava, että liikkumisrajoitteinen pystyy käyttämään tilaa.

”Toisinaan esteettömiksi suunnitelluissa tiloissa näkee ajattelemattomia ratkaisuja. Wc:n peili tai pyyhekoukut saattavat olla liian korkealla pyörätuolin käyttäjälle tai tilaan on sijoitettu poljinroskis. Pienten yksityiskohtienkin toteuttaminen vaatii suunnittelua ja valvontaa”, Tamminen kuvailee.

kuva
Avaavan johtava esteettömyysasiantuntija Marjo Kivi vasemmalla ja toimitusjohtaja Terhi Tamminen yhdistivät voimansa 10 vuotta sitten, jolloin yhteinen intohimoinen työskentely esteettisen esteettömyyden puolesta alkoi ja Avaava perustettiin. Kuva: Avaava Oy

”Tilan saavutettavuutta ja kokemusta esteettömyydestä voidaan parantaa toimivalla opastesuunnittelulla.

Saneerauskohteissa tilojen orientaatiossa saattaa olla haasteita. Tilan hahmotettavuutta voidaan parantaa värimaailman ja sopivien tummuuskontrastien avulla.

Opasteilla voidaan parantaa tilan käyttäjäkokemusta

Tilan saavutettavuutta ja kokemusta esteettömyydestä voidaan parantaa toimivalla opastesuunnittelulla. Opastusta arvioitaessa tarkastellaan opasteiden sijoittelua, selkeyttä, ymmärrettävyyttä, fonttia ja fonttikokoa, kyltin tummuuskontrasteja ja informaation erottuvuutta.

Avaavan Design for All -periaatetta noudattava opastesuunnittelu sisältää kaikki opasteet ja heidän erikoisalaansa ovat näkövammaisille ja sokeille suunniteltavat opasteet, kuten kosketeltavat kohokartat, sanakartat, ohjaus- ja huomioaluemerkinnät, pistekirjoitusopasteet, ääniopasteet ja lattian kohomerkinnät. Toisiaan täydentävistä opastetyypeistä voidaan suunnitella kohteeseen sopiva kokonaisuus, joka helpottaa tilan hahmottamista ja tilassa liikkumista kaikille. Tavoitteena on muodostaa katkeamaton opastekokonaisuus digitaalisen ja fyysisen ympäristön välillä.

kuva
Kuva: Avaava Oy

”Saavutettavuuden kokemus paranee, kun opasteratkaisu kattaa sekä sisä- että ulkotilat sekä kaikki käyttäjän käyttämät kanavat. Esimerkiksi sairaanhoitopiireissä opastaminen alkaa jo kohteen verkkosivujen informaatiosta. Opastamisessa voi tarpeen mukaan hyödyntää erityisopastamisen keinoja kuten sisänavigointilaitteita, mobiilisovelluksia, infonäyttöjä ja interaktiivisia reittikarttoja”, Tamminen kertoo.


kuva
Kuva: Versaali Oy

Toimivat opasteet ovat osa kokonaisuutta

Toimivan kokonaisuuden kannalta opastesuunnittelussa otetaan huomioon kohteen käyttötarkoitus sekä tilan käyttäjät. Kohteen ja käyttäjäryhmien mukaisesti suunniteltu opastejärjestelmä on olennainen osa kohdetta, sillä opasteet mahdollistavat julkisen tilan sujuvan käyttämisen.

toteutuksessa huomioidaan sopivuus tilaan. Esimerkiksi uimahalli on tila, jonka toiminnot eivät muutu usein, jolloin voidaan käyttää kiinteitä opasteita. Toimistorakennuksessa opasteiden päivitettävyys on tärkeää, sillä kohteessa toimivat yritykset voivat vaihtua. Tällöin tekstien vaihdettavuus helpottaa opasteiden pitämistä ajantasaisina”, kertoo Versaali Oy:n toimitusjohtaja Laura Ahokas-Hokka.

Versaali Oy on pian 70 vuotta täyttävä perheyritys, jonka erikoisalaa ovat monipuoliset visuaaliset sisä- ja ulkotilojen opastejärjestelmät, joihin kuuluvat muun muassa erilaiset kilvet, tarrat, taulut, irtokirjaimet, aluekartat ja kolmiulotteiset karttaopasteet, standit ja telineet, teippaukset ja valo-opasteet.

kuva
Kuva: Versaali Oy

”Opasteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on auttaa ihmisiä löytämään paikasta toiseen ja liikkumaan tilassa sujuvasti ja turvallisesti, mutta ne voivat olla myös osa tyylikkäitä sisustuksellisia ratkaisuja”, sanoo Ahokas- Hokka.

”Huolellisella suunnittelulla voidaan varmistaa opasteen viehättävä ulkoasu käyttötarkoituksen kärsimättä.

Opastesuunnittelu alkaa pohjakarttoihin tutustumisella ja reittien suunnittelulla. Kohteesta riippuen kartoituskäynti voidaan tehdä paikan päällä asiakkaan kanssa. Versaali toteuttaa täysin uniikkeja ja tilaan suunniteltuja ratkaisuja, mutta kohteesta riippuen opastekokonaisuuksissa voidaan hyödyntää myös vakiotuotteita, kuten porrastauluja, nimikilpiä ja turvaopasteita.

Opasteilla yhtenäisyyttä tilaan

Visuaalinen ilme ja opastekokonaisuus voidaan suunnitella asiakkaan vision mukaisiksi tai luoda tilaan sopiva ratkaisu yhdessä asiakkaan kanssa.

”Kohteemme vaihtelevat yksittäisistä nimikilvistä suuriin kokonaisuuksiin, joihin sisältyvät suunnittelu, toimitus ja asennus. Haastavat tai erikoiset kohteet ovat aina kiinnostavia. Esimerkiksi hotelleissa ei välttämättä haeta perinteisiä ratkaisuja, vaan tunnelmaa luovat opasteet ovat osa sisustuskokonaisuutta ja visuaalista ilmettä sen lisäksi, että ne auttavat kohteen käyttäjiä liikkumaan tilassa. Huolellisella suunnittelulla voidaan varmistaa opasteen viehättävä ulkoasu käyttötarkoituksen kärsimättä”, Ahokas-Hokka kuvailee.

kuva
Versaali Oy:n toimitusjohtaja Laura Ahokas-Hokka sanoo, että opasteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on auttaa ihmisiä löytämään paikasta toiseen ja liikkumaan tilassa sujuvasti ja turvallisesti, mutta ne voivat olla myös osa tyylikkäitä sisustuksellisia ratkaisuja. Kuva: Versaali Oy

Uudiskohteissa opastesuunnittelu on olennainen osa suunnittelutyötä. Opastekokonaisuuden yhtenäisyydestä, ajantasaisuudesta ja toimivuudesta on huolehdittava kohteen toimintojen muuttuessa, peruskorjausten yhteydessä tai rakennettaessa kohteeseen uusia osia. Peruskorjauskohteissa voidaan kohteesta riippuen toteuttaa joko aiemman kaltaisia opasteratkaisuja tai luoda opastekokonaisuudelle uusi ilme.

uusi osa, kannattaa pohtia koko kohteen opastekokonaisuuden päivittämistä. Jos vanhan puolen opasteratkaisu on hyvä ja toimiva, voi uudispuolen opasteissa noudattaa vanhan puolen linjauksia, jotta kohde pysyy yhtenäisenä ja ymmärrettävänä”, sanoo Ahokas-Hokka.

Teksti: Merja Maukonen

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 3/2024

prointerior-lehti
mainos_1088

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »