mainos_959

Projektiesittelyt (terveyden ja hyvinvoinnin rakennukset)

Siltasairaalan arkkitehtuurissa näkyy Helsingin elävä ympäristö

artikkelikuva: Siltasairaalan arkkitehtuurissa näkyy Helsingin elävä ympäristö

Helsingin uusi Siltasairaala pitää sisällään vaativan sairaalaympäristön. Kenset Oy toimitti Siltasairaalaan mm. leikkaussalien liukuovia, palonsuoja-, ääneneristys- ja säteilynsuojaliukuovia ja kääntöovia 1 – 6 mm lyijyarvoilla, säteilynsuojaikkunoita 1– 6 mm lyijyarvoilla sekä EI30 ja EI60 kiinteitä paloikkunoita puusta ja lasista. Jaatimet Oy on toimittanut Siltasairaalaan teräsovia sekä teräslasiseiniä.

Geometrisesti ainutlaatuisen Siltasairaalan arkkitehtuurin kantavana teemana on Helsingin kaupunki. Vaativa sairaalarakentaminen ja sijainti kahden toiminnassa olevan sairaalan välissä asetti suunnittelulle ja toteutukselle haasteita, joita ratkottiin arkkitehtonisilla ja teknisillä keinoilla.

Kohdetiedot: Siltasairaala
Omistaja: HUS
Rakennuttaja: HUS Kiinteistöt Oy
Arkkitehtisuunnittelu: työyhteenliittymä Team Integrated; AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architectures S.A, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik Oy
Pääurakoitsija: SRV

HELSINGIN MEILAHDEN sairaala-alueelle rakennetun Siltasairaalan rakennustyöt saatiin päätökseen kesäkuussa 2022. Siltasairaala muodostuu kahdesta uudisrakennuksesta, joita yhdistää lasirakenteinen silta. Sairaalan kaluste-, laite- ja tietotekniikka-asennukset ovat vielä käynnissä.

”Siltasairaalan tontin koko ja haastava muoto vaikuttivat suunnitteluratkaisuihin. Viereisten sairaalarakennusten lisäksi alueella on maanalaisia tiloja, pysäköintihalli ja huoltopiha, jotka rajoittivat louhimista ja rakennusten sijoittelua tontille”, sanoo HUS Kiinteistöt Oy:n projektipäällikkö Marita Perälä.

Siltasairaalan suunnittelussa lähtökohtana olivat toiminnalliset vaatimukset. Töölön sairaalan toiminnat sekä osa Syöpätautien klinikan toiminnoista siirtyy Siltasairaalaan. Potilastyö uudessa sairaalassa aloitetaan ensi vuoden alkupuolella.

”Syöpäpotilaiden hoitoon keskittyvässä sairaalaosassa sijaitsevat lääkärien vastaanottotilat ja päiväsairaalatoiminnot. Toisen osan toiminnot kattavat teho-osaston, päivystyksen, leikkaussalitoiminnan, kuvantamisen, poliklinikkatoiminnan ja vuodeosaston sekä opetussairaalassa tarvittavat opetustilat ja luentosalit”, Perälä kertoo.

Kaikkiaan sairaalakokonaisuus pitää sisällään HUSin mediatiedotteen mukaan 58 tehohoitopaikkaa, 16 leikkaussalia, 4 vuodeosastoa, 215 sairaansijaa ja 69 päiväsairaalapaikkaa.

kuva
Hiljaisen huoneen haastava sisäpuolinen akustinen seinäverhous on Inlook Oy:n asentama, tuotteena on paloluokiteltu viilutettu RIB-puukipsisäle.
KUVA: TUOMAS UUSHEIMO

Big room -suunnittelu toimiva ratkaisu

Siltasairaalan suunnittelijana toimi yhteenliittymä Team Integrated, joka voitti hankkeen arkkitehtuurikilpailun. Team Integratedin muodostivat arkkitehtitoimistot AW2-Architects Oy, Brunet Saunier Architecture S.A., Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja Harris-Kjisik Oy. Suunnittelutiimissä oli mukana käyttäjäyksiköiden edustajia.

”Siltasairaalan suunnittelussa oli mukana laaja joukko HUSin sisäisiä asiantuntijoita sekä kokemusasiantuntijoita. Big room -suunnitteluympäristölle ominaiseen tapaan teimme tiivistä yhteistyötä. Kokemuksemme toimintamallista ovat erittäin hyviä”, kertoo arkkitehti Salla Itäaho HUS Tilakeskuksesta.

”Siltasairaala on geometrisesti ainutlaatuinen.

Siltasairaalan arkkitehtuuri ja kaupunkikuvallinen ilme pohjautuvat alueen asemakaavaan, joka valmisteltiin ennen suunnitteluvaiheen aloittamista. Asemakaavavaiheessa kolme eri arkkitehtitoimistoa tarkasteli alueen kaupunkikuvaa.

kuva
KUVA: TUOMAS UUSHEIMO

”Arkkitehtitoimistojen tekemän tarkastelun pohjalta asemakaavavaiheessa määriteltiin muun muassa rakennuksen sijoittuminen sairaalakampukselle, kaupunkikuvaan sopivat rakennusten värisävyt ja muut suunnittelun reunaehdot. Siltasairaala oli arkkitehtonisesti haastava projekti, sillä sairaalatoiminta asettaa rakennuksen arkkitehtuurille vaatimuksia”, Itäaho sanoo.

kuva

Arkkitehtuurin teemana Helsingin kaupunki

Siltasairaala on geometrisesti ainutlaatuinen eikä rakennuksissa ole juuri lainkaan suoria kulmia. Siltasairaalan julkisivuratkaisut muodostuvat umpinaisista pinnoista ja lasipinnoista. Lasipinnat ovat myös toiminnallinen ratkaisu, jonka avulla tiloihin saadaan runsaasti luonnonvaloa.

Siltasairaalan eri osien julkisivuissa on käytetty erilaista tematiikkaa. Syöpätautien klinikan ja vuodeosaston ylempien kerrosten julkisivun lasipintoja koristaa keraamisesti painettu printtikuvio Huokoinen raja, jonka on suunnitellut kuvataiteilija Sari Palosaari. Alemmat kerrokset muodostavat julkisivun jalustaosan.

”Taideteoksessa lasien graafisen kuvioinnin lähtökohtana on Helsinkiä ympäröivien merialueiden pinnan välkehdintä. Muutoinkin arkkitehtuurissa teemana on Helsingin kantakaupungin elävä ympäristö eli kulttuurihistoria, arkkitehtuuri ja kaupunkiluonto”, Itäaho kertoo.

Myös sisätiloissa on taidetta. Pääaulassa nähtävillä olevan suuren seinäruusun, Rosariumin, teema jatkuu myös muualla sairaalassa. Teos viittaa Meilahden arboretumin rosariumiin eli suureen pensasruusulajikkeiden kokoelmaan.

”Rakennustöiden logistiset järjestelyt vaativat huolellista suunnittelua.

kuva
Lähes kaikki Siltasairaalan alakatot ovat Inlook Oy:n asentamat.
KUVA: TUOMAS UUSHEIMO

Silta yhdistää ja toimii oleskelutilana

Uudet sairaalarakennukset ovat yhteydessä sekä toisiinsa että viereisiin Meilahden Tornisairaalaan sekä Syöpätautien klinikkaan ja sairaala-alueen maanalaisiin osiin. Siltasairaalalla, Tornisairaalalla ja Kolmiosairaalalla on yhteinen pääsisäänkäynti 2010-luvun alussa valmistuneessa aularakennuksessa, josta siirrytään Siltasairaalan omaan korkeaan aulatilaan.

Aulatilan yhteydessä sijaitsevat sairaalan julkisimmat tilat eli ravintola, kahvila, luentosalit ja avovastaanottotilat. Aulasta kuljetaan myös Siltasairaalan eri osia yhdistävällä sillalle, joka on kahden kerroksen korkuinen 40 metriä pitkä tila.

”Silta on aulatyyppinen tila, jossa on auditoriomaiset istuskeluportaat. Portailla korostetaan kaupunkiteemaa, ne ovat ikään kuin kirkon portaat, johon voi tulla istuskelemaan vaikkapa kahvikupin kanssa”, Itäaho kuvailee.

kuva
KUVA: TUOMAS UUSHEIMO

Istuskeluportaita voivat käyttää henkilökunta, opiskelijat, potilaat ja vierailijat. Siltaosan lasisen julkisivun kautta avautuu näkymä sairaalan länsipuolelle.

”Sillan rakenneratkaisut ovat haastavia. Näkyvillä olevat rakenteelliset ratkaisut ovat siltaosassa hallitsevana elementtinä. Silta on tuettu molemmista rakennusosista, ja voimakkaat rakenneratkaisut näkyvät lasisen julkisivun kautta sekä ulos että sisälle”, kertoo Itäaho.

kuva

Virtuaalinen mallinnus apuna

Suunnittelun edetessä käytettiin erilaisia visuaalisen tarkastelun työkaluja ja keskeisistä tiloista tehtiin virtuaalisia mallitiloja. Virtuaalisella mallintamisella varmistettiin, että ratkaisut tukevat sairaalan toimintaa. Vaativa sairaalaympäristö pitää sisällään muun muassa erikoisraskasbetoniseiniä ja terässuojattuja tiloja.

”Siltasairaalaan tulee lisäksi uusia toimintoja ja sen vuoksi myös aivan uudenlaisia tiloja. Esimerkiksi RAPTOR-sali eli kriittisessä tilassa olevan ja vertavuotavan potilaan hoitamiseen suunniteltu sali asetti suunnittelulle toiminnallisia vaatimuksia”, Perälä sanoo.

kuva
KUVA: TUOMAS UUSHEIMO

RAPTOR-sali mahdollistaa sen, että samassa tilassa voidaan kuvata ja leikata, eikä tarvitse siirtää potilasta tilasta toiseen.

Sairaalaympäristön sisätilojen suunnittelussa pintamateriaalien ja kalusteiden hygieenisyys ja puhdistettavuus ovat tärkeitä. Huomiota on kiinnitetty myös potilasturvallisuuteen ja viihtyisyyteen.

”Sisätilojen sisustusarkkitehtuurissa on käytetty muun muassa puupintoja.

”Turvallisuudesta huolehditaan kuorisuojauksella ja kameravalvonnalla. Potilashuoneissa on järjestelmä, joka tunnistaa kaatumisen ja hälyttää siitä hoitajille. Myös laaja hoitokutsujärjestelmä ja tilojen esteettömyys parantavat potilasturvallisuutta”, Perälä kertoo.

Sisätilojen sisustusarkkitehtuurissa on käytetty muun muassa puupintoja ja värimaailma on neutraali ja rauhallinen. Helsinki-teemaa on tuotu esiin pintamateriaalien ja irtokalusteiden sävyjen valinnassa. Puun lisäksi julkisivuja hallitseva lasi näkyy myös sisätiloissa.

kuva
KUVA: TUOMAS UUSHEIMO

”Potilaiden ensiluokkainen hoito on tärkein sisätilojen suunnittelua ohjaava tekijä. Tilojen viihtyisyys puolestaan tukee sekä potilaiden paranemista ja henkilökunnan työhyvinvointia”, lisää Itäaho.

Rakennustyöt vaativat erityisen huolellista suunnittelua

Rakennustöiden aikana huolehdittiin tarkasti, että työt eivät häiritse viereisten sairaaloiden toimintaa. Vanhaa rakennuskantaa purettaessa varmistettiin, että käytössä olevat talotekniset järjestelmät toimivat saumattomasti.

kuva

”Maanalaisia tiloja osin integroitiin osaksi uudisrakennuksia, ja joitakin olemassa olevia maanpäällisiä rakenteita siirrettiin. Rajapinnoilla työskennellessä turvallisuudesta huolehdittiin mm. suojaseinillä ja palopassijärjestelmällä”, kertoo Perälä.

Rakennustöiden logistiset järjestelyt vaativat huolellista suunnittelua, jotta sairaaloiden toiminta ei häiriinny. Sairaaloissa käytetään myös herkkiä teknisiä laitteita, joiden vuoksi louhinnassa jouduttiin käyttämään myös vähän tärinää aiheuttavia työtapoja.

kuva

”Sairaalan toiminnan kannalta sijainti Meilahden sairaala-alueella on erinomainen. Toteutuksessa jouduttiin tekemään joitakin kompromisseja, mutta reunaehdot huomioon ottaen toteutus on mielestäni onnistunut erittäin hyvin”, Perälä summaa.

Teksti: Merja Maukonen

kuva

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

mainos_958
mainos_972

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »