mainos_1086

Projektiesittelyt (kasvatuksen ja opetuksen rakennukset)

Lastensuojeluyksikkö Rantalempeä toteutettiin tilaelementeistä

artikkelikuva: Lastensuojeluyksikkö Rantalempeä toteutettiin tilaelementeistä

Tornioon viime syksynä valmistunut hirsirakenteinen lastensuojeluyksikkö Rantalempeä muodostaa harmonisen kokonaisuuden lähiympäristönsä kanssa. Suunnittelun lähtökohtina olivat kodikkuus, aistiystävällisyys ja turvallisuus. Rantalempeän suunnittelu perustui tilaelementtikonseptiin.

Kohdetiedot: Lastensuojeluyksikkö Tornion Rantalempeä
Käyttäjä: Humana lastensuojelupalvelut
Kiinteistökonseptin suunnittelu: Sakari Miettunen, Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen
Rakennussuunnittelija ja pääsuunnittelija: Jarmo Taipale, ArkTaipale Oy
KVR-urakoitsija: Hoivarakentajat Oy

SOSIAALI- JA HOIVAPALVELUJA tarjoavan Humanan uusi hirsirakenteinen lastensuojeluyksikkö Rantalempeä valmistui Tornioon syksyllä 2022. Rantalempeä koostuu kahdesta 7-paikkaisesta yksiköstä, jotka on tarkoitettu 12–17-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Rantalempeä on ensimmäinen Humanan ja Hoivarakentajien kiinteistökonseptin mukaisesti toteutettu lastensuojeluyksikkö. Kiinteistökonseptissa on huomioitu kattavasti yksikössä asuvien lasten ja nuorten sekä henkilökunnan hyvinvointi, tarpeet ja turvallisuus.

Kiinteistökonseptin suunnittelusta vastasi arkkitehti SAFA Sakari Miettunen Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettuselta. Rantalempeän rakennussuunnittelijana ja pääsuunnittelijana toimi rakennusarkkitehti Jarmo Taipale ArkTaipaleelta.

Harmoninen, ympäristöön sopiva kokonaisuus

Hirsirakenteisessa Rantalempeässä suunnittelun ensisijaisena tavoitteena oli kodinomaisuus. Runkomateriaalina käytetään kotimaista painumatonta hirttä, joten suunnittelun lähtökohtina olivat hirsirakentamisen lainalaisuudet ja traditiot.

”Hirsi on Rantalempeässä suuri vetovoimatekijä. Hirsipinta koetaan myönteisenä ja kodin tuntua luovana. Hirsipinta näkyy sekä julkisivussa että ulkoseinien sisäpinnoissa. Hirsirakennuksen suunnittelussa on huomioitava, että rakennus on hirrelle ominaisen näköinen”, Miettunen sanoo.

”Hirsi on kaunis materiaali niin ulkokuin sisäseinissäkin.

”Rantalempeä noudattaa konseptissa määriteltyjä reunaehtoja. Rantalempeän värimaailma ja muotokielen yksityiskohdat sovitettiin harmoniseksi, kauniiksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi ympäristön kanssa”, kertoo Taipale.

Rantalempeä sijaitsee Tornionjoen läheisyydessä Peräpohjolan opiston vierellä. Suojellussa Peräpohjolan opistossa hallitsevina sävyinä ovat kermansävyinen julkisivu ja punainen katto.

”Rantalempeä liittyy opiston ympäristöön, joten värimaailma suunniteltiin sulautumaan yhteen opistorakennusten kanssa. Rantalempeän julkisivua hallitsee kermansävyinen luonnonvalkoinen, ja sisäänkäyntejä korostettiin ruskealla kuultovärillä”, kuvailee Taipale.

”Myös rakennusvalvonta ja museovirasto ottivat kantaa julkisivujen väritykseen”, lisää kertoo KVR-urakoitsijan projektipäällikkö Aleksi Salmi Hoivarakentajilta.

”Rantalempeä vastaa erittäin hyvin alkuperäistä konseptimallia”, Miettunen toteaa.

Kodikkaiden sisätilojen värimaailma on neutraali

Ulkoseinien sisäpinnoilla on nähtävillä runkomateriaalina käytetty hirsi, joka on maalattu kuultovärillä. Muut sisäseinäpinnat on toteutettu värimaailmaltaan luonnonläheisen ja neutraalin sävyisinä levyseininä.

”Hirsi on kaunis materiaali niin ulko- kuin sisäseinissäkin”, sanoo Taipale.

Kuivien tilojen lattiamateriaaliksi valittiin vinyyli, ja märkätiloissa pinnat toteutettiin keraamisista laatoista. Laatat ja vinyyli ovat käyttötarkoitukseen sopivia kestäviä materiaaleja.

”Sisustussuunnittelija valitsi yhteistyössä Humanan edustajien kanssa sisätiloihin rauhallisia, maanläheisiä sävyjä. Yleissävyinä ovat beige. Asuinhuoneissa on käytetty myös vihreän ja sinisen sävyjä, jotka on yhdistetty tammenvärisiin lattioihin”, Salmi kuvailee.

Rantalempeän yksiköiden oleskelutilat ovat viihtyisät ja valoisat. Luonnonvaloa pääsee sisätiloihin runsaasti laajojen ikkunapintojen ansiosta. Myös asuinhuoneisiin valittiin suuret ikkunat.

”Rantalempeän projektissa palkitsevinta oli suunnitella toteutus, joka istuu ympäristöönsä ja on osa ympäröivää kokonaisuutta. Kauniissa ja harmonisessa ympäristössä on mukava olla ja harmonisuus vaikuttaa myös hyvinvointiin”, Taipale pohtii.

”Luonnonvaloa pääsee sisätiloihin runsaasti laajojen ikkunapintojen ansiosta.

Hirsirakenteinen tilaelementtitoteutus

Humanan ja julkisten tilojen hirsirakentamiseen erikoistuneen Hoivarakentajien kiinteistökonseptissa erityispiirteenä on hirsirakenteinen tilaelementtiratkaisu. Tilasuunnittelu tehtiin jo konseptisuunnitteluvaiheessa. Konsepti valmistui vuonna 2022.

Kiinteistökonseptin aihiossa huomioitiin erilaiset käyttötarkoitukset. Esteettömäksi suunniteltu tilakonsepti sopii lastensuojelupalvelujen lisäksi myös vanhus- ja kehitysvammaispalveluihin. Konseptointi parantaa rakentamisen tehollista tasoa ja auttaa hallitsemaan kustannusten ennakoitavuutta.

”Tilakonseptia kehitettiin yhteistyössä Hoivarakentajien kanssa rakennettavuuden ja teknisten näkökulmien osalta, ja Humanan ja hoiva-alan ammattilaisten kanssa tilojen käytännöllisyyden osalta”, kiinteistökonseptin suunnittelut Miettunen kertoo.

Konseptissa perusyksikkönä on tilaelementti, jossa ovat asuinhuoneet, olohuone, keittiö, wc, pesutilat, kodinhoitotilat ja toimistotilat. Tilasuunnittelu perustuu käyttäjäorganisaation kanssa yhteistyössä pohdittuihin tilatarpeisiin.

”Tilaelementin tilojen kokoa ja niiden järjestystä suunniteltiin yhteistyössä hoiva-alan ammattilaisten kanssa, jotta tilat toimivat arjessa. Asuinhuoneita on hajautettu, jotta huoneissa on rauhallista. Osa asuinhuoneista on sijoiteltu hieman erilleen muista tiloista”, sanoo Miettunen.

Henkilökunnan viihtyvyyttä parantaa sisätilojen riittävä väljyys. Turvallisuus on huomioitu kattavasti, eikä tiloihin jää katvealueita. Henkilökunnan omat taukotilat ovat erillään muista tiloista.

Kohdekohtaista liikkumavaraa

Tilaelementti jättää liikkumavaraa myös kohdekohtaiseen suunnitteluun. Konseptointi mahdollistaa lukemattomia variaatioita riippuen tontin ominaisuuksista kuten tasoeroista, muodosta ja kaavamääräyksistä.

Rakennuksen muoto ja koko voivat vaihdella käytettävien tilaelementtien määrän perusteella suorasta L- tai T-kirjaimen muotoisiin toteutuksiin.

”Tavoitteena oli joustava konsepti, jossa eri kokoisia tilaelementtejä voi järjestellä tietyssä rytmissä. Rakennussuunnittelija voi suunnitella kohdekohtaisesti myös julkisivun värityksen ja aukotuksen, kattomuodon ja kattokulmat sekä sisätilojen värit”, Miettunen lisää.

Hirsirungon lisäksi sisäkatossa käytettävät puukuitulevyt ovat osa konseptisuunnittelua. Levyt antavat sisätiloille puurakentamisen leiman. Käytävien sisäseiniin konseptissa valittiin ääntä vaimentavat puukuitulevyt, ja akustisia ominaisuuksia parannettiin akustiikkalevyillä.

”Hirsirakenteisessa Rantalempeässä suunnittelun ensisijaisena tavoitteena oli kodinomaisuus.

Tilaelementtitoteutus valmistuu nopeasti

Tilaelementtitoteutukset valmistuvat tarvittaessa hyvinkin nopeasti, ja Rantalempeäkin valmistui nopealla aikataululla.

”Projekti käynnistyi keväällä 2022. Kokonaisuudessaan toteutusvaiheen kesto oli seitsemän kuukautta sisältäen rakennuslupavaiheen. Työmaavaiheen kesto oli alle puoli vuotta”, kertoo Hoivarakentajien projektipäällikkö Aleksi Salmi.

Hoivarakentajat on erikoistunut julkisiin hirsirakennuksiin. Rantalempeän hirsirakenteiset tilaelementit valmistettiin Suomessa kotimaisesta Honkarakenteen hirrestä. Hirsi on aistiystävällinen materiaali, joka rauhoittaa asukkaita ja parantaa sisäilman laatua.

”Rakennusvaiheessa hirsi on runkopystytystä ajatellen helppo materiaali, ja hirttä on helppoa työstää tarvittaessa. Hirressä on myös se hyvä puoli, että rungon sisä- ja ulkopinta valmistuvat samalla kertaa”, Salmi sanoo.

Hoivarakentajat tähtäävät energiatehokkaisiin toteutuksiin. Rantalempeässä energiatehokkuutta ja kustannussäästöjä on haettu valitsemalla lämmitysmuodoksi kustannustehokas maalämpö, jonka hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi kaukolämmön. Rakennuksessa on myös tuloilman viilennys, joten sisätilat pysyvät kesähelteilläkin viileinä.

”Energiatehokkuuteen vaikuttavat sekä ilmastointi- ja lämmitysratkaisut että tiiveys. Rantalempeässä ilmanvuotoluku on 0,7. Tiiveys saavutetaan huolellisella rakentamisella. Ylä- ja alapohjan sekä ikkunoiden ja ovien tiiveydestä huolehtimalla saa jo hyvän kokonaisuuden”, Salmi sanoo.

Energiatehokkuuden ja vähähiilisten rakennusmateriaalien ansiosta kohteelle on myönnetty LEED Gold -sertifikaatti.

Turvallinen ja terveellinen kasvuympäristö

Sosiaali- ja hoivapalveluja tuottavan Humanan lähtökohtana on tarjota yksiköihinsä sijoitetuille lapsille ja nuorille turvallinen ja terveellinen kasvuympäristö. Lastensuojeluyksikön toimitilojen suunnittelua ohjaa myös lainsäädäntö.

”Vahvasta lainsäädännöllisestä ohjauksesta huolimatta pyrimme yksiköissämme kodinomaiseen asuinympäristöön. Rantalempeä on kodikas tinkimättä turvallisuusnäkökohdista”, sanoo Humanan palvelujohtaja Kati Kananen.

Rantalempeässä kodikkuutta ja viihtyisyyttä tuetaan useilla erilaisilla ratkaisuilla. Aistiystävällinen ympäristö syntyy puurakennuksen tuoksun, kohteeseen valitun värimaailman ja akustisten ominaisuuksien yhdistelmästä.

”Kodikkuutta ja viihtyisyyttä tuetaan useilla erilaisilla ratkaisuilla.

”Esimerkiksi keittiöt on suunniteltu ammattilaiskäytön ehdoilla, mutta silti ne näyttävät kotikeittiöiltä. Rantalempeässä kaikki henkii kodinomaisuutta”, sanoo Kananen.

Verhot, matot ja tekstiilipäällysteiset kalusteet näyttävät tavallisilta kotikalusteilta, mutta sisustusratkaisuissa on hyödynnetty paloturvallisia tekstiilejä. Asuinhuoneiden värimaailma antaa tilaa lasten ja nuorten yksilöllisille ratkaisuille.

”Tilat ovat käytännölliset, väljät ja avarat. Tilakonseptin suunnittelussa huomioitiin myös henkilöstön toiveet ja tarpeet. Tilat antavat mahdollisuuden mukauttaa toimintaa tarpeen mukaan”, Kananen sanoo.

Toiminnallinen, ikätasoinen piha-alue

Pihasuunnittelussa on otettu huomioon Rantalempeään sijoitettujen lasten ja nuorten ikätasoisuus. Piha-alueelta löytyy erilaisia toiminnallisuuksia, kuten tilaa ulkopeleille ja suojaisampia tiloja oleskelulle. Toiminnallisuudella innostetaan lapsia ja nuoria ulkopelien ja ulkoilun pariin.

”Pihalla on myös tulistelupaikka, mikä on suuri toive yksiköissämme”, toteaa Kananen.

Rantalempeän helppo saavutettavuus on huomioitu huolehtimalla riittävästä määrästä pysäköintipaikkoja. Pysäköintitarpeen mukaisesti suunniteltu pysäköintialue myös parantaa piha-alueen turvallisuutta.

”Rantalempeä vastaa todella hyvin käyttötarpeisiin, ja turvallisuus on huomioitu erittäin hyvin sekä sisä- että ulkotiloissa”, Kananen lisää.

Teksti: Merja Maukonen
Kuvat: Zentuvo Finland Oy

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 3/2024

prointerior-lehti
mainos_1088

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »