mainos_986

Yhteistyössä (Sisustusarkkitehdit SIO ry)

KOLUMNI

Kiertotalous tilasuunnittelussa

Teksti: Tiina Hirvanen

artikkelikuva: Kiertotalous tilasuunnittelussa

Kiertotaloudesta puhutaan paljon, eikä syyttä. Maapallon resurssit uhkaavat loppua, koska kulutamme moninkertaisesti enemmän kuin maapallon kantokyky kestää. Olemme kaukana Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteista, jotka rajaisivat päästöt 1,5 asteeseen. Rakennusalan päästöt ovat merkittävät sekä Suomessa että globaalisti.

KIERTOTALOUS TARJOAA ratkaisuja sekä resurssien ylikulutukseen, että päästöjen vähentämiseen. Keskeistä kiertotaloudessa on, että hylkäämme business as usual -ajattelun, ja katsomme asioita uudesta näkökulmasta.

Mitä kiertotalous tarkoittaa tilojen suunnittelussa? Kun pohdin asiaa, herää enemmän kysymyksiä, kuin vastauksia. Kiertotalouden kantava ajatus on se, että materiaalit (ja rakennukset) pysyvät sellaisenaan käytössä mahdollisimman pitkään. Ensimmäiseksi herää kysymys, tulisiko kyseenalaistaa uudisrakentamisen tarve? Voisimmeko sen sijaan hyödyntää jo olemassa olevaa rakennuskantaa? Mitä vähemmän rakennamme uutta, sitä vähemmän kuluu materiaaleja ja aiheutuu päästöjä.

Kun saneerataan vanhaa, tulisiko kyseenalaistaa, tarvitseeko saneerata ollenkaan? Jos tarvitsee, voiko sen tehdä pienemmillä muutoksilla ja materiaaleilla? Voimmeko hyödyntää tilassa jo olemassa olevaa, voidaanko korjata, entisöidä ja huoltaa? Voimmeko oppia näkemään kauneutta myös kuluneessa ja ajan patinoimassa pinnassa, eri aikakausien kerrostumissa ja rosoisuudessa?

Wabi-sabi on japanilaisen estetiikan käsite, jossa epätäydellisyys on täydellisyyttä. Vanhassa ja kuluneessa nähdään kauneutta, kun niissä näkyy ajan, historian ja yksilöllisyyden jälki. Mielestäni tässä on myös kiertotalouden ydinajatus. Jos ei ole pakko, ei tehdä mitään.

Todellisuudessa tilojen käyttömukavuutta, käytännöllisyyttä ja käyttötarkoitusta tulee kuitenkin aika ajoin parantaa, jotta niissä viihdytään ja niitä käytetään. Kun suunnitellaan ja hankitaan uutta, miten kiertotalous voidaan silloin ottaa huomioon? Elinkaariajattelu voi auttaa tässä. Mikä on suunniteltavien tilaratkaisujen elinkaari? Miten tämä vaikuttaa materiaalija kalustevalintoihin? Kuinka elinkaari voidaan maksimoida?

Muutamia kiertotaloutta tukevia suunnittelumenetelmiä ovat 9R, Design for Disassembly, Design for Environment ja Design for Recycling. Metodit ohjaavat suunnittelemaan siten, että resursseja kuluu mahdollisimman vähän, ne eivät aiheuta haittaa ympäristölle ja materiaalit saadaan lopulta talteen. Elinkaariajattelun lisäksi on tärkeää, että otetaan huomioon, mitä materiaalille tapahtuu käyttöikänsä päässä. Kun materiaalia ei enää voi huoltaa, korjata tai entisöidä, voiko sitä vielä hyödyntää uuden materiaalin raaka-aineeksi tai uuteen käyttötarkoitukseen? Vai päätyykö se maantäytteeksi tai poltettavaksi? Tällöin kierto loppuu, ja materiaali menee hukkaan. Se ei ole kiertotaloutta.

Kiertotalous vaatii ennen kaikkea ajattelu- ja suunnittelutavan muutosta. Tarvitsemme enemmän yhteistyötä, rohkeaa edelläkävijyyttä, kokeilevaa kehittämistä ja inspiroivia esimerkkejä. Järjestelmiä, jotka helpottavat rakennusosien uudelleenkäyttöä. Suunnittelijoilla on merkittävä rooli kiertotalouden edistäjinä, ja luovassa ongelmanratkaisukyvyssä piilee valtava potentiaali myös kiertotalouteen liittyvien suunnitteluhaasteiden ratkomisessa.

Me 2Loopsilla haluamme auttaa sisustus- ja rakennusalaa siirtymään kiertotalouteen olemalla mukana kehittämässä kiertotaloutta tukevia suunnittelumetodeja ja -ratkaisuja yhdessä muiden suunnittelijoiden kanssa, sekä olemalla mukana mahdollistamassa systeemitason muutosta.

Tiina Hirvanen
kiertotalousmuotoilun asiantuntija, palvelumuotoilija ja sisustusarkkitehti
Muotoilutoimisto 2Loops

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 2/2024

prointerior-lehti
mainos_985

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »