mainos_1008

Yhteistyössä (Sisustussuunnittelijat SI)

KOLUMNI

Mikromanagerointi – miten säilyttää luovan työn ilo?

Teksti: Petra-Miisa Juusenaho

artikkelikuva: Mikromanagerointi – miten säilyttää luovan työn ilo?

Luulin nuorena yrittäjänä, että todellisuudesta erkaantunut aikataulutus ja budjetointi olisivat sisustusarkkitehdin työn sadistisimpia puolia. Sitten työskentelin mikromanagerin projektissa.

MIKROMANAGEROINTI ON työelämän ilmiö, jossa puututaan toisten tekemisen pienempiinkin yksityiskohtiin. Kun mikromanageri jakaa työtehtäviä, hän myös kertoo, miten ne tehdään. Mikromanageri ei usko, että asioita saadaan aikaiseksi ilman jatkuvaa johtamisinterventiota.

Näin ollen hankkeessa on mukana henkilö, joka on lähtökohtaisesti kaikkia muita ammattilaisia osaavampi.

Luottamuksen merkitys korostuu luovalla toimialalla. Luovia asiantuntijoita yhdistää korkea suoritustarve ja kunnianhimoinen suhtautuminen työskentelyyn. Tuntemukset oman ammattitaidon aliarvioinnista tai luovan vapauden rajoittamisesta nakertavat motivaatiota.

Sanotaan, että mikromanagerointi liittyy esimiesasemaan, mutta yhtä hyvin myös asiakas tai pääsuunnittelija voi mikrojohtaa. Mikrojohtaja käyttää valtaansa, koska hän voi.

Suunnittelijaperspektiivistä katsottuna mikromanageroinnin ja onnistuneen suunnitteluohjauksen välillä on raja. Kenenkään intresseissä ei ole koordinaation puute, eikä yksikään suunnittelija halua jäädä itseohjautuvasti suoriutumaan työkuormastaan. Luottamus toistemme ammattitaitoon on välttämätöntä. Luovat prosessit kaipaavat johtamismalleja, joissa yhdessä asetetut tavoitteet ja selkeä kommunikaatio ovat keskiössä. Tarvitaan reunaehdot tekemiselle, jotta kukin voi tahollaan ohjautua yhteiseen suuntaan. Suunnittelua ohjaavan ydintehtävä ei ole johtaa “ylhäältä alaspäin”, vaan saada suunnittelutiimi toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja oltava niin sanotusti samalla puolella pöytää. Kysymys on viime kädessä suunnittelijan vapaudesta toimia itsenäisesti yhteisesti määritellyn raamin sisällä.

Petra-Miisa Juusenaho
sisustusarkkitehti TaM, SIO, SI

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 2/2024

prointerior-lehti
mainos_985

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »