mainos_654

Kalusteet ja varusteet

Vastuullisessa kalustamisessa korjataan vanhaa ja kierrätetään käyttökelpoista

artikkelikuva: Vastuullisessa kalustamisessa korjataan vanhaa ja kierrätetään käyttökelpoista

KUVA: ARI NURMELA


Kalusteiden vastuullisen tuotannon lähtökohtana on materiaalien alkuperän tunteminen. Kestävässä tuotannossa huomioidaan tuotteen koko elinkaari, ja kalusteiden käyttöikää voidaan pidentää huoltamalla niitä säännöllisesti. Kestäviksi ja korjattavaksi suunnitellut kalusteet kierrätetään elinkaarensa lopuksi.

Suunnittelua viiden E:n periaatteella

Kestävä kehitys ja vastuullisuus kiinnostavat tänä päivänä sekä sisustusalan opiskelijoita että asiakkaita. Vastuullisessa ja kestävän kehityksen mukaisessa sisustussuunnittelussa tärkeää on tietoisuus kalusteiden ja kalusteiden valmistamisessa käytettyjen materiaalien alkuperästä.

”Jokaisen uusia kalusteita hankkivan pitäisi tietää ja tiedostaa mitä on hankkimassa. Näkisin erittäin tärkeänä myös huonekalumyyjien tiedot myymistään kalusteista”, sanoo sisustusarkkitehti ja sisustusalan opettaja Sirkka Eronen sisustustoimisto Osviitasta.

Asiakkaalle olisi aina pystyttävä kertomaan missä maassa ja mistä materiaaleista ja puulajeista kalusteet on valmistettu. Tuotteen alkuperän tunteminen helpottaa sen ekologisten vaikutusten arviointia. Myös sisustussuunnittelijoiden tulisi ottaa vastuulliset valinnat huomioon.

”Tuotteen alkuperän tunteminen helpottaa sen ekologisten vaikutusten arviointia.

”Suunnittelijan vastuulla on esitellä asiakkaalle ekologisia, ekonomisia ja ergonomisia ratkaisuja, jotka ovat lisäksi eettisiä ja esteettisesti miellyttäviä. Näiden viiden E:n tarkastelun myötä sisustusratkaisu on kaunis, viihtyisä ja kestävän kehityksen mukainen”, Eronen sanoo.

Sisustamiseen liitetään usein kielteisiä mielikuvia kuten kaupallisuus ja turha kuluttaminen. Näiden kriittinen tarkastelu auttaa luomaan koko elinkaariajattelun mukaisia kestäviä ratkaisuja.

Ennen uusien kalusteiden hankkimista kannattaa ensin tarkastella jo olemassa olevia kalusteita ja pohtia voisiko niiden käyttöikää pidentää korjaamalla ja uudella verhoilulla. Osaavien puuseppien palvelujen avulla vanhoja kalusteita voidaan kunnostaa uuden veroisiksi.

”Puusepillä voi myös teettää kalusteita mittatilaustyönä, jolloin vältetään massatuotantoon liittyvät kestävän kehityksen haasteet”, lisää Eronen.∎

kuvaKUVA: ISKU

Kestävät ratkaisut pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena

Kalusteiden kestävä tuotanto varmistetaan investoimalla tuotekehitykseen sekä tekemällä materiaalivalinnat harkitusti. Vastuullisessa toimintatavassa tuotteen elinkaari suunnitellaan alusta loppuun.

”Hiilijalanjälki minimoidaan valitsemalla materiaalit huolellisesti ja huolehtimalla mahdollisimman vähäisestä kuljetustarpeesta. Tuote suunnitellaan siten, että elinkaarensa päätteeksi se voidaan purkaa osiksi, joita voidaan uusiokäyttää tai jotka kierrätetään asianmukaisesti”, kertoo ISKU-konsernin toimitusjohtaja Arto Tiitinen.

75 prosenttia ISKUn valmistamien tuotteiden komponenteista ja materiaaleista on kotimaisia ja 99 prosenttia EU:n alueelta. Materiaalien alkuperä ja ympäristövaikutukset tunnetaan tarkasti, ja esimerkiksi kaikki ISKUn käyttämä puu on alkuperäsertifioitua.

”Myös materiaalien turvallisuus on meille tärkeää. Vastuullisuus ja turvallisuus todennetaan materiaalikohtaisilla sertifikaateilla. Näitä ovat esimerkiksi Ökötex-kankaat, CertiPUR-sertifioidut vaahtomuovit ja E1- tai M1-luokitellut puupohjaiset materiaalit”, sanoo ISKUn vastuullisuusjohtaja Kaisa Vuori.

Kalusteet ovat ympäristöystävällisiä ja käyttäjille turvallisia, eikä sisäilmaan pääse epäpuhtauksia tai haitallisia aineita. Kaikki ISKUn valmistamat kalusteet on saatavilla myös antimikrobisina.

”Tutkimusten mukaan esimerkiksi kouluissa antimikrobiset kalusteet vähentävät sairauspoissaolot puoleen”, toteaa Tiitinen.

kuvaKUVA: ISKU

Kestävät kalusteet uusiokäyttöön

Elinkaarimallissa käytetylle kalusteelle pyritään ensisijaisesti löytämään uusi käyttökohde. ISKUn strateginen kumppani OffiStore ostaa ISKUsta hankittuja käytettyjä toimistokalusteita. Hyväkuntoiset kalusteet palautetaan käyttöön ja loppuun käytetyt puretaan osiksi ja kierrätetään.

”Yrityspuolella ollaan hyvin kiinnostuneita kiertotaloudesta, ja asiakkaiden kanssa pohdimme ratkaisuja kalusteiden uusiokäyttöön. Tiloja uudistettaessa asiakas voi hyödyntää aiempia kalusteita toisessa kohteessaan, ja myös OffiStoren tarjonnasta voi löytyä sopivia kalusteita ilmeen uudistamiseen”, Vuori kertoo.

”Tuotteillamme on viiden vuoden takuu, mutta kalusteet kestävät kaksikymmentäkin vuotta. Kestävyyttä testataan valmistusprosessin aikana, ja kalusteemme täyttävät vaativimman tason vaatimukset”, Tiitinen lisää.

”Elinkaarimallissa käytetylle kalusteelle pyritään ensisijaisesti löytämään uusi käyttökohde

Vastuullisuus ja ympäristö ovat olleet ISKUn keskeisiä arvoja jo pitkään, ja ympäristöarvojen mukaiseen tuotantoon on tehty mittavia investointeja. Energiankulutus on minimoitu ja tehtailla käytetään vihreää sähköä, omia aurinkopaneeleita ja maalämpöä.

”Nämä ovat arvovalintoja. Vastuullisuusarvioinnit ohjaavat päätöksentekoamme. Etenkin yritysasiakkaat ovat erittäin valveutuneita ja arvostavat vastuullista tuotantoa”, sanoo Tiitinen.

Ergonomia ja design ovat ympäristöarvojen ohella oleellisia kalusteiden tuotannossa. Toimivat ja miellyttävän näköiset kalusteet parantavat tilaa käyttävien ihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

”Investoimme jatkuvasti muotoiluun. Oman muotoilijamme lisäksi hyödynnämme huippumuotoilijoiden palveluja ja järjestämme design-kilpailuja kotimaassa ja kansainvälisesti”, Tiitinen kertoo.∎

kuva
Vaasan Yliopiston Wolff salin kunnostus.
KUVA: HAMARI AUDITORIUM FURNITURE SOLUTIONS OY

Entisöinti pidentää kalusteen käyttöikää/h3>

Julkisia tiloja uudistettaessa kannattaa selvittää, voiko olemassa olevia kalusteita kunnostaa niiden käyttöiän pidentämiseksi ja jätteen vähentämiseksi. Luentosaleissa ja auditorioissa kalusteiden materiaalit on usein valittu käyttöä kestäviksi.

”Jokainen auditorio on yksilö, jonka kalustamisessa on omat vaatimuksensa. Tämän vuoksi valmistamme auditoriotuotteet tilauskohtaisesti vakiomallistojamme muunnellen. Tilaustyönä valmistaessa myös materiaalihukka, kuljetukset ja varastointitarve voidaan minimoida”, kertoo Hamari Auditorium Furniture Solutions Oy:n toimitusjohtaja Jari Jääskelä.

Auditorioratkaisuihin keskittynyt Hamari Auditorium Furniture Solutions toteuttaa hankkeita myös arkkitehtuuriltaan haastavissa kohteissa. Hamarin auditoriokalusteet räätälöidään yksilöllisesti jokaiseen kohteeseen suunnittelijan vision mukaisesti.

Jokainen projekti alkaa kohteeseen tutustumisesta ja asiakkaan tarpeen selvittämisestä. Tuotteita valmistetaan projektikohtaisesti tarvittava määrä ympäristövaikutukset huomioiden ja päästömäärät minimoiden.

”Usein kalusteissa on huomattavan paljon käyttökelpoisia osia ja materiaaleja.

”Kalusteidemme materiaaleina käytetään metallia, puuta, pehmustetta ja tekstiilejä, joten jokainen tuote voidaan purkaa osiin ja kierrättää. Osia on mahdollista myös käyttää uudelleen. Olemme tehneet viime vuosina useita saneerauskohteita, joissa on hyödynnetty tilan aiempia kalusteita”, Jääskelä kertoo.

kuva
Turun kaupunginteatteri.
KUVA: HAMARI AUDITORIUM FURNITURE SOLUTIONS OY

Käyttökelpoiset materiaalit käytetään uudelleen

Saneerauskohteessa ensimmäisenä tarkastetaan kalusteiden kunto. Mikäli ne ovat ehjiä, ergonomisia ja käyttöominaisuuksiltaan hyviä, saattaa huolloksi riittää puhdistus ja mahdollisesti rikkoutuneiden kalusteiden korjaus.

”Usein kalusteissa on huomattavan paljon käyttökelpoisia osia ja materiaaleja. Esimerkiksi Vaasan yliopiston auditoriokohteessa kaikki materiaalit voitiin uusiokäyttää. Istuimien käytettävyyttä parannettiin vaihtamalla entisiin kirjoitustasoihin uudet mekanismit”, Jääskelä sanoo.

Käytettävyyden lisäksi ergonomiaa parantamalla voidaan vaikuttaa tilaa käyttävien ihmisten hyvinvointiin. Lisäksi tavoitteena on tilan mahdollisimman tehokas käyttö.

”Monikäyttöisyys lisää tilan käyttöastetta. Olemme toteuttamassa Helsingissä Tanssin talolle teleskooppikatsomoita ja kahden salin välillä liikuteltavia katsomoita erilaisia käyttötarkoituksia varten”, kertoo Jääskelä.

Iäkkäissä kohteissa osa materiaaleista ei välttämättä täytä enää nykyisen rakennuslain vaatimuksia esimerkiksi paloturvallisuuden suhteen. Tällöin vanhat materiaalit vaihdetaan uusiin ja kierrätetään vanhat asianmukaisesti.

”Vanhoissa kohteissa tärkeää on säilyttää kohteen luonne. Osalle kalusteista saattaa riittää huolto, ja osa voidaan korvata alkuperäisen näköisiksi valmistetuilla replikoilla, jotta kohteen arvo säilyy. Tilojen tehokas käyttö, monikäyttöisyys ja tilan luonteen säilyttäminen vaativat erikoisosaamista, joten projekteihin on hyvä varata riittävästi aikaa”, Jääskelä sanoo.∎

kuva
Piiroisen verhoiluosastolla verhoillaan omien tuotteiden lisäksi myös asiakkaiden tuotteita sopimusvalmistuksena. Kalusteiden uudelleenverhoilun osuus kasvaa koko ajan.
KUVA: PIIROINEN OY

Kotimainen tuotanto on ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullista

Kestävä kalustetuotanto syntyy vastuullisesti valituista materiaaleista, ympäristöystävällisistä valmistusprosesseista ja henkilöstön hyvinvointiin panostamisesta.

”Tuotantomme pieni hiilijalanjälki perustuu tuotantomme keskittämisestä samalle tuotantolaitokselle Salossa. Kaikkien käyttämiemme materiaalien alkuperä on tarkkaan selvillä. Valtaosa käyttämästämme teräksestä ja puuviilusta on kotimaista”, sanoo Piiroinen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Risto Piiroinen.

”Tehdaskiinteistömme ja metallien pintakäsittelyprosessit lämmitämme kotimaisella puupelletillä. Öljyn käytöstä olemme luopuneet kokonaan. Kromauksessa käytämme vain kromivapaata kolmiarvoista prosessia ja prosessimme täyttävät REACH-asetukset. Kierrätämme 80% prosessivedestämme takaisin prosessiin omassa vedenpuhdistamossamme ja Ekokem käsittelee kiintoaineen”, Piiroinen kertoo.

”Kalusteiden käyttöikä pitenee huoltamalla, esimerkiksi verhoiluja uusimalla.

Piiroinen Oy:n toiminta perustuu vahvaan materiaalien, tuotantomenetelmien ja asiakkaiden tarpeiden tuntemukseen. Julkisten tilojen kalustetuotantoon kuuluvat auditorio-, katsomo- ja irtokalusteet, ja alueillaan yritys voi räätälöidä kaikkia tuotteitaan asiakastarpeiden mukaan.

”Suunnittelemme kalusteemme helposti huollettaviksi ja elinkaaren lopussa kaikki osat voidaan kierrättää. Olemme myös mukana useissa kierrätysmateriaalihankkeissa. Käytämme kierrätysmateriaaleista valmistettuja tekstiilejä, ja korvaamme kalusteiden muoviosia puukomposiitilla”, Piiroinen kertoo.

Lunawoodin sivuvirroista valmistettua puukomposiittia on hyödynnetty Helsingin Olympiastadionin istuimissa. Alun perin vuonna 1938 valmistuneen stadionin istuimia uudistettaessa kunnioitettiin alkuperäistä muotokieltä sekä kehitettiin ergonomiaa ja toiminnallisuutta.

kuva
Helsingin Olympiastadionin istuimet ovat käytössä kestäviä, helposti huollettavia ja puukomposiitin koostumus on korkean paloluokituksen täyttävä.
KUVA: PIIROINEN OY

Kalusteet säilyvät huoltamalla

Kalusteiden käyttöikä pitenee huoltamalla, esimerkiksi verhoiluja uusimalla. Näin koko tuotetta ei tarvitse uusia.

”Meillä on pitkä kokemus ja osaamista sekä omien että muiden valmistajien kalusteiden huolloista. Tänä kesänä aloitimme kalustehuollon yhteistyössä NCC Suomen kanssa”, Piiroinen kertoo.

NCC Suomi Oy huoltaa ja ylläpitää kohteita eri puolilla Suomea. Espoon kaupungin kanssa tehtyyn elinkaarisopimukseen sisältyy koulujen teknisen toimivuuden ylläpitäminen, johon sisältyy muun muassa kiintokalusteiden kunnosta huolehtiminen. NCC Suomi ja Piiroinen Oy huoltavat yhteistyössä espoolaisten Espoonlahden, Mainingin ja Karakallion koulujen auditoriot.

”Kohteet on peruskorjattu viitisen vuotta sitten, joten kiintokalusteet kaipasivat ammattilaisen tekemää huoltoa. Piiroinen on toimittanut kalusteet kahteen kohteista, ja yhteistyön jatkaminen myös huoltojen osalta oli luontevaa. Tärkeimpinä kriteereinä yhteistyökumppanin valinnalle olivat luotettavuus ja ammattitaito”, kertoo NCC Suomi Oy:n tekninen manageri Jari Rantanen.

”Huoltoja tekevät samat työntekijämme, jotka hoitavat asennuksia ja tuntevat tuotteet. Henkilöstöllämme on alalta pitkä kokemus ja vankkaa osaamista. Selvä tavoitteemme on kasvattaa huoltotoimintaamme jatkossa”, lisää Piiroinen.∎

Teksti: Merja Maukonen

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

mainos_598
mainos_651
mainos_680

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »