mainos_1077

Runko ja rakennustuotteet (ikkunat)

Toiminnalliset lasit ovat osa kestävää rakentamista

artikkelikuva: Toiminnalliset lasit ovat osa kestävää rakentamista

Lasien toiminnalliset ominaisuudet tuovat arkkitehtuuriin ja suunnitteluun uusia mahdollisuuksia. Hyvän lämmöneristyksen ja auringonsuojauksen ansiosta julkisivuun voidaan valita suuria, näyttäviä lasipintoja rakennuksen energiatehokkuudesta tinkimättä.

TOIMINNALLISET LASIT ovat keskeinen osa nykyaikaista arkkitehtuuria ja julkisivun suunnittelua. Toiminnallisilla laseilla voidaan vaikuttaa rakennuksen energiatehokkuuteen ja viedä rakennusalaa kohti hiilineutraaliutta ja -negatiivisuutta.

”Ympäristötietoisuus kasvaa jatkuvasti, ja myös lainsäädäntö ohjaa rakennusalaa tekemään vihreitä valintoja. Oikeanlaisilla, kohteeseen sopivilla lasivalinnoilla voidaan vaikuttaa huomattavasti rakennuksen energiatehokkuuteen ja täyttää energiatehokkuudelle säädetyt vaatimukset”, sanoo Pilkington Lahden Lasitehdas Oy:n tekninen myyntipäällikkö Harri Korpela.

Energiatehokkuuteen vaikuttavat rakennuksen lämmitys- ja jäähdytystarve. Lämmitystarpeeseen vaikuttaa omalta osaltaan ikkunoiden lämmöneristävyys, jota voidaan parantaa mm. kiinnittämällä huomiota eristyslasien välilistoihin, kaasutäyttöön, selektiivipinnoitteiden valintaan ja niiden määrään. Samaan lasiin voidaan yhdistää useita eri toiminnallisuuksia käyttömukavuuden parantamiseksi.

”Laseja valitessa kannattaa kääntää katse tulevaisuuteen. Tilojen muuntojoustavuus paranee, kun kohteeseen valitaan hieman tämänhetkistä tarvetta paremmat lasit”, Korpela sanoo.

Monipuolisilla ominaisuuksilla varustetut lasit on myös helpompaa kierrättää kiertotalouden periaatteiden mukaisesti uuteen kohteeseen, sillä jälkikäteen toiminnallisten ominaisuuksien lisääminen ei välttämättä ole mahdollista.


KUVA: TADEUSZ POŹNIAK

Auringonsuojaus vähentää jäähdytyksen tarvetta

”Tavallisimpia rakentamisessa käytettäviä lasien toiminnallisuuksia lämmöneristyslasien lisäksi on auringonsuojaus, jota käytetään laajasti julkisissa kohteissa ja liikerakennuksissa. Asuinrakennuksissa ikkunoiden auringonsuojalasitusten määrää tulisi vielä lisätä”, kertoo Korpela.

Auringonsuojalasit tuovat hyötyjä asumiseen etenkin etelään ja länteen avautuviin ikkunoihin asennettuna: ne parantavat asumismukavuutta ja vähentävät huomattavasti koneellisen jäähdytyksen tarvetta, mikä säästää energiaa ja kustannuksia.

Hyvin suunnitellun auringonsuojauksen ansiosta liiallinen kuumuus ei rajoita oleskelua suurienkaan ikkunoiden lähellä. Lämmön lisäksi auringonsuojalasi vähentää sisätiloihin pääsevän UV-säteilyn määrää. Samalla sisätiloissa voidaan nauttia luonnonvalosta ja ikkunasta avautuvasta maisemasta.

”Samaan lasiin voidaan yhdistää useita eri toiminnallisuuksia.

Heijastavuutta voidaan muuttaa tarpeen mukaan

Tänä päivänä auringonsuojalaseissa on runsaasti valinnanvaraa. Valintaa tehtäessä kannattaa kiinnittää huomiota valonläpäisyn ja aurinkoenergian kokonaisläpäisyn suhteeseen ja valita kohteeseen sopiva vaihtoehto.

”Kiinnostus matalaheijasteista, lähes näkymätöntä lasia kohtaan on kasvamassa. Esimerkiksi uusissa Pilkington Suncool™ Q-tuotteissa on panostettu maksimaaliseen valonläpäisyyn suhteessa auringonsuojaan ja valonheijastusta on vähennetty, jotta ikkuna näyttäisi mahdollisimman huomaamattomalta”, Korpela sanoo.

Pinnoitteilla voidaan paitsi vähentää lasin heijastavuutta myös muuttaa heijastetta siten, että linnut havaitsevat lasin helpommin, mikä pienentää lintujen törmäysriskiä ikkunaan. Ihmissilmälle kuvion näkyvyys riippuu katselukulmasta ja valaistusolosuhteista.

”Lintuturvallinen pinnoite muuttaa lasin UV-heijastetta siten, että lintu havaitsee lasin esteenä. Pilkington AviSafe™ -pinnoite lisätään lasin uloimmalle pinnalle, ja se on jo käytössä muun muassa Metsähallituksen päivä- ja autiotuvilla Sallan kansallispuistossa. Pinnoitteen voi yhdistää myös muihin toiminnallisuuksiin”, kertoo Korpela.


KUVA: MATTIAS HAMREN

Huurtuminen hallintaan

Lasin hyvä lämmöneristävyys on nykyrakentamisessa normi. Hyvällä lämmöneristävyydellä on myös kääntöpuoli: hyvin pieni U-arvo voi aiheuttaa tietyissä tilanteissa ikkunan ulkopinnan huurtumista.

”U-arvoltaan erinomaisten eristyslasien ulkopinnan lämpötila voi tietyissä olosuhteissa laskea kastepistelämpötilan alapuolelle, jolloin lasi huurtuu. Tämä voi aiheuttaa käyttäjissä huolta, vaikkakaan ilmiö ei ole rakenteille haitallinen. Huurtumista ehkäisevä antikondenssilasi pitää uloimman lasin pintalämpötilan korkeampana, jolloin huurtumiselta vältytään”, Korpela kertoo.

Huurtumaton ikkuna pysyy kirkkaana ja avaa esteettä näkymän ympäröivään maisemaan. Antikondenssilaseihin voidaan yhdistää pinnoittamalla ja laminoimalla myös muita toiminnallisia ominaisuuksia.

Eroon jokakeväisestä ikkunanpesusta

Itsepuhdistuva lasi helpottaa ikkunoiden puhtaanapitoa. Lasin ulkopinnan titaanioksidipinnoite hajottaa orgaanista likaa auringon UV-säteilyn ja ilmankosteuden avulla. Pinnoite pienentää pintajännitystä, joten sadevesi leviää helpommin ikkunapinnalle, ja lika huuhtoutuu pois sadeveden mukana.

”Itsepuhdistuvuuden merkitys nousee tärkeämmäksi lasikoon kasvaessa. Suuret lasikoot on usein asennettava kiinteiksi, jolloin monikerroksisissa rakennuksissa pesua varten tarvitaan nostureita tai telineitä. Itsepuhdistuva lasi säästää pidemmän päälle puhdistuskustannuksia”, Korpela sanoo.

Itsepuhdistuvuus säästää työaikaa, eikä puhdistukseen välttämättä tarvita pesuaineita, jotka voivat lisätä rakennuksen elinkaaren aikaista ympäristökuormitusta. Itsepuhdistuvan lasin hieman korkeampi hankintahinta pääsääntöisesti säästyy moninkertaisesti huoltokustannusten kautta rakennuksen elinkaaren aikana.

”Tänä päivänä auringonsuojalaseissa on runsaasti valinnanvaraa.

Lasi suojaa ympäristön häiriöiltä

Melu vaikuttaa asumisviihtyvyyteen ja työhyvinvointiin. Meluisissa ympäristöissä, kuten auto-, juna- tai lentoliikenteen läheisyydessä olevissa rakennuksissa, ääneneristyslasi parantaa tilojen viihtyisyyttä.

Laminoidussa ääneneristyslasissa käytetään ääntä eristävää PVBkalvoa. Ääneneristyslasit sopivat kaikkiin kohteisiin kodeista liikerakennuksiin ja julkisiin rakennuksiin.

Laminoidut ääneneristyslasit parantavat myös rakennuksen turvallisuutta. Suojaavina rakenteina ne parantavat henkilöturvallisuutta sekä estävät läpitunkeutumista. Suojauksen tehoa voidaan mukauttaa karkaisun ja laminointien erilaisilla yhdistelmillä.

Vähähiilinen lasi täyttää kestävyysvaatimukset

”Rakennusalan kestävyysvaatimusten täyttäminen vaatii jatkuvaa innovointia ja tuotekehitystyötä. Uusin tulokas tuotevalikoimassamme on vähähiilinen Pilkington Mirai™, jonka avulla edistämme rakennusalan siirtymistä kohti vihreämpää tulevaisuutta”, kertoo Korpela.

Pilkington Mirai™ -lasin valmistus tuottaa 52 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna tavalliseen lasiin. Päästöjen vähentäminen on saavutettu käyttämällä kierrätyslasia, vaihtoehtoisia polttoaineita ja vihreää sähköä. Vähähiilinen lasi vastaa tavallista, perinteisellä tavalla tuotettua lasia laadultaan, suorituskyvyltään ja visuaalisilta ominaisuuksiltaan.

”Toiminnalliset lasit vaikuttavat ympäristöön ja viihtyvyyteen. Hyvä lämmöneristys vähentää vedontunnetta, ja auringonsuojaus tuo kesäkuukausina miellyttävän viileyden sisätiloihin. Ääneneristys mahdollistaa keskittymisen työhön ja parantaa työhyvinvointia tai rauhoittaa asumisympäristöä. Itsepuhdistuvat lasit vapauttavat ikkunanpesuun kuluvan ajan ja rahan muuhun käyttöön”, summaa Korpela.

Teksti: Merja Maukonen

Mitä mieltä olit artikkelista?

vote 1 vote 2 vote 3 vote 4 vote 5

Seuraa Prointerior

Prointerior uutiskirje

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
prointerior 2/2024

prointerior-lehti
mainos_1088

AJANKOHTAISTA
Seuraa Prointerior
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prologistiikka »     prometalli »     proresto »     seatec »